تبلیغات
DRILLING FLUID - سیالات پایه آبی حفاری مشکلات و راه درمان
DRILLING FLUID
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱
 

رئولوژی سیالات حفاری

Reheology به معنای علم حرکت از دو کلمه یونانی Reho (جریان) و Logy (علم) تشکیل شده است برای آنکه حرکتی صورت گیرد باید نیرویی بر جسمی وارد شود، با وارد شدن این نیرو بر جسم تغییر شکل صورت می‌گیرد.

هرگاه این تغییر شکل برگشت ‌پذیر باشد به آن elastic (فنری)،  ولی چنانچه تغییر شکل برگشت‌ناپذیر باشد به آن plastic گویند، حال چنانچه نیروی وارده باعث جریان یافتن آن ماده شود به آن سیال گویند.

سیال:

اگر دو سطح روی هم داشته باشیم و ماده‌ای درون آنها قرار گرفته شده باشد، هرگاه سطح پایینی ثابت و سطح بالایی متحرک باشد وقتی صفحه فوقانی به مساحت A توسط نیروی F با سرعت یکنواخت مخالف صفر حرکت کند می‌توان گفت که ماده موجود بین دو صفحه یک سیال است.

در این صورت تنش برشی  بر ماده مورد نظر وارد می‌شود به عبارتی ماده‌ای که در اثر تنش برشی هر چند ناچیز بطور دائم تغییر شکل دهد سیال نامیده می‌شود. تنش برشی در یک نقطه حد نیروی برشی وارد بر سطح است وقتی که این سطح به قدر کافی کوچک و به یک نقطه تبدیل شود.

نیروی «F» با سطح «A» و سرعت V نسبت مستقیم و با ضخامت سیال نسبت معکوس دارد بنابراین خواهیم داشت:

 

با اضافه کردن ضریب  می‌توان نوشت:

 ضریب تناسب و نشان‌دهنده خاصیت لزجت سیال است.                                 

 

 

 

در این صورت تنش برشی متوسط عبارت است از حاصل تقسیم نیروی برشی بر سطح،

 پس خواهیم داشت:                                                                              تنش برشی       

                                                                                                                  

 

با توجه به رابطه‌های بالا می‌توان گفت تنش برشی تغییرات سرعت بر تغییرات مسافت می‌باشد که به این معادله قانون لزجت نیوتن گویند.

تعریف سیال مواد غیر سیال را در بر نمی‌گیرد مثلاً یک ماده پلاستیکی متناسب با مقدار نیروی وارد بر آن به میزان معینی تغییر شکل می‌دهد ولی این تغییر شکل با گذشت زمان پیوسته نیست در صورتی که در سیالات تغییر شکل با گذشت زمان پیوسته است اگر بین دو صفحه خلاء ایجاد کنیم میزان تغییر شکل در هر لحظه صعودی و یا اگر بین دو صفحه ماسه قرار دهیم بدلیل وجود اصطکاک به نیروی معینی برای ایجاد حرکت پیوسته نیاز خواهیم داشت لذا پلاستیک‌ها و جامداتی که خاصیت elastic دارند در طبقه‌بندی سیالات قرار نمی‌گیرند.

سیالات را می‌توان به دو گروه نیوتنی و غیرنیوتنی تقسیم کرد. در سیالات نیوتنی بین تنش برشی و سرعت تغییر شکل زاویه‌ای رابطه خطی وجود دارد اما در سیالات غیرنیوتنی رابطه میان تنش برشی متوسط و سرعت تغییر شکل زاویه‌ای غیرخطی است.

اگر به رابطه گرانروی نیوتن توجه شود در خواهیم یافت که گرانروی با تنش برشی نسبت مستقیم دارد گرانروی بنابر تعریف خاصیتی از سیال است که در مقابل حرکت و یا به عبارت دیگر تنش برشی مقاومت از خود نشان می‌دهد.

گرانروی گازها با افزایش درجه حرارت نسبت مستقیم ولی گرانروی مایعات با افزایش درجه حرارت نسبت عکس دارد به نظر می‌رسد علت اصلی گرانروی مایعات وجود جاذبه مولکولی باشد زیرا با افزایش دما جاذبه مولکولی کم شده و گرانروی پائین می‌آید.

 

- جریان سیالات:

ذرات جامدی که درون سیالات به حرکت در می‌آیند تحت تاثیر دو نیروی اصلی هستند:

1) نیروی ثقل

2) نیروی هیدرودینامیک

بطور کلی حرکت مواد در جریان سیال تابع قانون ثقل است این نیرو در جهت محیط ‌های پست‌تر اثر می‌کند یعنی همیشه تمایل به سقوط اجسام دارد. بطور مثال در یک چاه که مانند یک استوانه است سقوط ذرات به پائین را در پی دارد البته هیچ‌گاه حرکت سیال را نمی‌توان تابع مایع کامل دانست زیرا در مایع کامل غلظت همیشه تقریباً صفر است.

 نیروی دیگری که مدنظر است نیروی هیدرودینامیک می‌باشد. در چاه‌های حفاری عملاً این نیرو همان نیروی پمپها است که باعث شکست G.S شده و حرکت سیال را بوجود می‌آورد این نیرو در پائین از نوک مته باعث صعود ذرات جامد سیال می‌شود که همیشه مقدار این نیروی صعودی باید از نیروی ثقل بیشتر باشد و از آنجا که این نیروی هیدرودینامیک ایجاد سرعت می‌کند پس در جداره جاه این سرعت  (Annular velocity) بسیار مهم بوده و کنده‌های حفاری زمانی در سطح ظاهر می‌شوند که سرعت صعود آنها از سرعت سقوطشان بیشتر باشد در جریان سیال به جزء اثر غلظت باید از تاثیر سایشی جداره نیز صحبت کرد. در یک محیط بسته استوانه‌ای جریان سیال تحت تاثیر نیروی سایشی جداره قرار دارد. در قسمت نزدیک جداره نیرویی عکس جهت حرکت بر سیال وارد می‌شود. این نیرو بر سطوح نزدیک به جداره و تا حدی به قسمت‌های درونی منتقل شده و در نتیجه سرعت‌های مختلفی به نسبت فاصله از جداره در سیال پیدا می‌شود. بطوری که برای نشان دادن حرکت عمومی ذرات یک سیال در محیطی بسته نمی‌توان از یک سرعت بلکه باید از سرعت‌های مختلف گفتگو کرد مثلاً در چاه‌های حفاری از آنجا که لوله‌هایی با سایزهای مختلف داریم (D.P-D.C) همچنین لوله های جداری با سایزهای مختلف پس باید دانست که سرعت سیال در هر قسمت می‌تواند متفاوت باشد.

قابل ذکر است که برای حمل کنده‌ها توسط یک سیال به جزء سرعت صعود و غلظت، اندازه و شکل هندسی ذرات نیز مهم است.

بطور کلی دو نوع جریان سیال قابل بررسی می‌باشد.

1) جریان تیغه‌ای (آرام)            Flow Laminar

2) جریان آشفته (درهم)           Flow Turbulent

چنانچه سرعت سیال در هر مقطعی ثابت بماند یعنی نسبت به زمان تغییر نکند، جریان را آرام گویند که در آن ذرات بطور منظم حرکت می‌کنند ولی در جریان در هم ذرات سیال بطور نامنظم حرکت کرده و سرعت سیال نسبت به زمان تغییر می‌کند و موجب می‌شود که اندازه حرکت از یک بخش سیال به بخش دیگر انتقال یابد اگر سرعت یا دبی جریان زیاد باشد جریان آرام پایدار نبوده و تبدیل به جریان در هم خواهد شد.

جریان آرام به عنوان جریانی تعریف می‌شود که در آن سیال بصورت لایه لایه حرکت کرده و هر لایه به آرامی بر لایه مجاور خود (بدلیل تعادل مولکولی اندازه حرکت) می‌لغزد ولی در جریان متلاطم حرکت ذرات سیال درهم است و تبادل اندازه حرکت به دلیل حرکات متقاطع صورت می‌گیرد.

ماهیت جریان یا به عبارت دیگر آرام یا متلاطم بودن و موقعیت نسبی آن در یک مقیاس که نشان‌دهنده جریان درهم به جریان آرام است به وسیله عدد رینولدز نشان داده می‌شود.

- عدد رینولدز: رینولدز طبق آزمایشات و تحقیقات خود به این نتیجه رسید که نوع جریان به سرعت، جرم حجمی، گرانروی سیال و همچنین به اندازه قطر استوانه بستگی دارد و رابطه زیر را تعریف کرد.

 

جرم حجمی =

عدد رینولدز Re=

قطر استوانه= d

غلظت =

سرعت V=              

طبق این فرمول هرگاه گرانروی عدد بزرگی باشد جریان بصورت آرام (Laminar) و هرگاه نیروهای حرکتی (جرم و سرعت) عدد بزرگی باشند آنگاه عدد رینولدز بزرگ بوده و جریان بصورت درهم (turbulent) خواهد بود.

وقتی که گرانروی و نیروهای حرکتی (جرم و سرعت) یکسان باشند جریان ناپایدار و به اصطلاح یک حالت انتقالی خواهد داشت. عدد رینولدز بدون واحد و جریان‌ها براساس این عدد به شکل زیر تقسیم می‌شوند.

آرام                                                                                              Re<2100  Laminar

انتقالی                                                                Transitional 2100<Re<4100

متلاطم                                                                            Turbulent   Re>4100

 

 

 

 

 

 

 

 

- تعادل یونی آب و PH:

آب مقطر به مقدار کم یونیزه می‌شود و در آن تعادل یونی برقرار است.

 

در هر لیتر آب از یک مول آن فقط  مول به شکل فوق یونیزه بوده و می‌توان نوشت:                                                                                       

و چون رابطه یونی فوق‌ تعادلی است می‌توان قانون تعادلها را برای آن در نظر گرفت.

 

چون غلظت یونی آب یونیزه شده ثابت است و حاصلضرب  نیز عددی ثابت می‌شود آن را با  نشان می‌دهیم و می‌توانیم بنویسیم:

 

اگر عدد مربوط به  را در رابطه  قرار دهیم خواهیم داشت:

 

این رابطه درمورد تمامی محلولها صدق می‌کند از آنجا که در محلول‌های مختلف اسیدی و بازی تغییرات  بسیار وسیع است و از 1 الی  مول در لیتر تغییر می‌کند، حال می‌توان به جای این اعداد منفی، از لگاریتم آنها استفاده کرد که آن را PH می‌نامیم. PH نشان‌دهنده قدرت یا پتانسیل یون هیدروژن می‌باشد پس غلظت  در یک محلول را برحسب مقیاس PH بیان کرده و آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

 

به عبارت دیگر PH لگاریتم منفی غلظت یون هیدروژن است. پس اگر داشته باشیم:  آنگاه می‌توان نوشت:

 

بنابراین برای یک محلول خنثی خواهیم داشت:

 

باید به خاطر داشت که PH به نمای 10 مربوط است و بنابراین غلظت یون  محلولی دارای 1=PH صد برابر غلظت یون  در محلولی دارای 3=PH است و سه برابر آن نیست.

علاوه بر این چون PH به نمای منفی مربوط است هر اندازه مقدار PH پایین‌تر باشد غلظت یون  بیشتر است. در 7=PH محلول خنثی و محلول‌های دارای PH پائین‌تر از 7 اسیدی و محلولهای دارای PH بالاتر از 7 قلیائی‌اند.

با تعیین PH یک سیال حفاری می‌توان خواص رئولوژی آن سیال را در محیط‌ های اسیدی یا بازی مورد بررسی قرار داد و به گزینه مطلوب یک سیال جهت حفاری دست یافت. اصولاً سیالات حفاری در محیط‌ های بازی به بهترین خاصیت رئولوژی خود می‌رسند. علت این مسئله ساختار مواد جامد مفید مورد استفاده در این سیالات می‌باشد. همچنین PH بالای 7 یکی از عوامل مهم در جلوگیری از خوردگی فلزات است.

یون هیدروکسیل توانایی خنثی کردن یون  سولفید هیدروژن (H2S) را دارا می‌باشد و از شکنندگی فلزات توسط این گاز جلوگیری می‌نماید (اگر انتظار برخورد با گاز  در حین حفاری می‌رود باید PH را بالای 11 نگه داشت).

نکته: انحلال کلسیم با افزایش PH کم می‌شود و منیزیم موجود در آبهای رودخانه‌ای و دریا در محدوده PH=10 رسوب می‌کند.

PH بالا می‌تواند باعث کلوخه‌ای شدن ذرات جامد  موجود در گل شود و این همان مشکلی است که موقع آلودگی گل با سیمان اتفاق می‌افتد و باعث بالا رفتن Y.P ،  G.S، F.L می‌گردد این مشکلات بخاطر افزایش ناگهانی PH بوجود می‌آید و افزایش کلسیم در این نوع آلودگی، تاثیر چندانی در بوجود آمدن مشکلات بالا ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

- آلکالینیتی (Alkalinity)

برای اینکه به بهترین کارآیی مواد در PH بالای 7 رسید توجه به آلکالینیتی بسیار مهم است. آلکالینیتی مشابه PH نیست، یک باز قوی مانند کاستیک سودا با اضافه شدن به آب خالص می‌تواند رابطه بین PH و آلکالینیتی را نشان دهد (جدول 1)

 اندازه‌گیری آلکالینیتی  (و دیگر مقادیر) برای محاسبه یونهای هیدروکسیل ()، بی‌کربنات () و کربناتها () مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رابطه آلکالینیتی یک محلول با PH مانند رابطه ظرفیت گرمایی با دما می‌باشد.

آلکالیتینی قدرت تشکیل یک باز بوسیله یک اسید را به ما نشان می‌دهد، این فرآیند مقدار اسیدی را نشان می‌دهد که باید مقدار PH محلول را تا مقدار معینی کاهش دهد. محلولهای مختلف نیاز به مقدار اسیدهای مختلف جهت کاهش PH دارند درست مانند اجسام مختلف که نیاز به مقدار مختلف تخلیه حرارتی جهت کاهش دمای خود دارند.

دو نمونه آلکالینیتی که بطور معمول اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از :

آلکالینیتی  عبارت است از مقدار اسیدسولفوریک 0.02 نرمال به سی‌سی جهت کاهش PH یک سی‌سی عصاره گل تا 8.3 ، که تغییر رنگ معرف فنل فتالئین پایان آزمایش خواهد بود.

آلکالینیتی  عبارت است از مقداری از همان اسید که برای کاهش PH محیط تا 4.3 لازم است که تغییر رنگ معرف متیل اورنژ پایان آزمایش خواهد بود.

مفهوم تیتراسیون یا کاهش PH با مقادیر ذکر شده بخاطر حضور یونهای کربنات و بی‌کربنات در بسیاری از عصاره‌های گل می‌باشد. یون کربنات () با اسید واکنش داده و یون بی‌کربنات () را تشکیل می‌دهد. این رویداد زمانی انجام می‌پذیرد که PH محیط تا 8.3 کاهش یافته باشد. همچنین در این PH تمام یونهای هیدروکسیل باید خنثی شده باشند.

 به عنوان نتیجه آلکالینیتی () اندازه‌گیری خاصیت قلیایی مشترک یونهای هیدروکسیل و کربنات می‌باشد به محض پائین آوردن PH تا 4.3  اسید با یونهای بی‌کربنات واکنش داده تا آنها را به آب و  تبدیل کند از نتیجه این دو آلکالینیتی می‌توان مقدار یون‌های هیدروکسیل، کربنات‌ها و بی‌کربنات‌های (اگر یون‌های مزاحم دیگری وجود نداشته باشند) درون محلول را محاسبه کرد.

متاسفانه در بسیاری از عصاره گلها، اسیدهای آلی و یونهای بافری مانند کرومات وجود داشته و در اندازه‌گیری آلکالینیتی  دخالت می‌کنند.

افزایش غلظت یونهای کربنات و بی‌کربنات درون یک گل باعث افزایش قدرت ژله‌ای گل می‌شود و این با افزایش مواد تینری قابل حل نخواهد بود. این مسئله باعث نیاز به رقیق سازی بیشتر جهت کنترل خواص رئولوژی گل داشته که متعاقباً باعث بالا رفتن هزینه گل خواهد شد.

 نشانه شروع این مشکل بالا رفتن  و کاهش PH می‌باشد. یکی از نشانه‌های پائین‌آمدن PH نیاز بیش از حد معمول به مواد افزاینده ، برای رسیدن به حد مطلوب PH خواهد بود. اگر این قضیه اتفاق بیفتد شاهد بالا رفتن ژل ده دقیقه‌ای خواهیم بود جهت درمان باید کلسیم اضافی به سیستم اضافه نمائیم (مانند آهک)، کلسیم با یون کربنات تشکیل رسوبی بنام  داده و منبع این مشکل را حذف می‌کند.

وقتی که PH گل در محدوده مناسب نگه داشته شود و غلظت یونهای کربنات و بی‌کربنات به پائین ترین حد ممکن برسد خواص رئولوژی گل ثابت بوده و گل به درمان شیمیائی احتمالی جواب می‌دهد.

علاوه بر آلکالینیتی عصاره گل یک آلکالینیتی دیگر نیز باید مشخص شود و آن آلکالینیتی خود گل می‌باشد () آزمایش این نوع آلکالینیتی مانند آزمایش فیلتریت بوده با این تفاوت که به جای عصاره از خود گل استفاده می‌شود.

هدف از این آزمایش تعیین نمودن ظرفیت و ذخیره آلکالینیتی گل می‌باشد.

مقدار یون هیدروکسیل () موجود در آب گل، مشابه یونهای موجود در عصاره گل می‌باشد اگر کسر حجمی آب گل که از دستگاه Ritort kit بدست می‌آید در  ضرب شود نتیجه باید مقدار آلکالینیتی فاز مایع را نشان دهد.

این عدد اگر از  کم شود آلکالینیتی حاصل از ذرات جامد را نشان می‌دهد و چنانچه این عدد در 0.26 ضرب شود سهم آلکالینیتی ذرات مواد جامد به عنوان معادل غلظت آهک آزاد درون گل به واحد  بدست خواهد آمد.

 

باید توجه داشت اگر نمک‌های آلی مانند لیگناتها و یا استات‌ها و یا اسیدهای آلی در محیط باشند نتیجه  برای شناسایی آلودگی بی‌کربناتها و کربناتها قابل اعتماد نخواهد بود که در آن صورت اندازه‌گیری  برای محاسبه مقدار کربنات و بی‌کربنات درون گل مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقدار کمک خواهد کرد که آلودگی‌هایی نظیر کربنات و بی‌کربنات و دی‌اکسید کربن را تحت کنترل قرار دهید.

جدول 1: رابطه بین PH و Alkalinity برای آب خالص

 

(PPM)

 

( (cc 0.02N-

NaOH

(lb/bbl)

PH

0.0017

0.000005

0.0000014

7

0.017

0.00005

0.000014

8

0.17

0.0005

0.00014

9

1.7

0.005

0.0014

10

17

0.05

0.014

11

170

0.5

0.14

12

1700

5

1.4

13

17000

50

14

14

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : رضا سپهوند
شنبه 1 تیر 1398 11:24 ب.ظ

You said that wonderfully!
brand cialis nl best generic drugs cialis free generic cialis cialis 5mg billiger cialis uk cialis pills in singapore we choice cialis uk cialis en 24 hora side effects of cialis female cialis no prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:03 ق.ظ

Awesome write ups. Many thanks!
wow look it cialis mexico cialis 05 walgreens price for cialis cialis 5mg billiger cialis generic availability 5 mg cialis pharmacie en ligne click here to buy cialis buy cialis online legal cialis lilly tadalafi cialis 20mg preis cf
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:14 ق.ظ

Cheers, Lots of tips.

cialis bula we recommend cheapest cialis buy cialis buy name brand cialis on line buy original cialis miglior cialis generico achat cialis en itali cialis bula cialis uk next day trusted tabled cialis softabs
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

Very good stuff. Thanks.
legalidad de comprar cialis buy cialis online legal prices for cialis 50mg cialis 5 mg cialis tablets australia prices for cialis 50mg we choice free trial of cialis cialis 20 mg cialis 20 mg best price comprar cialis 10 espa241a
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:04 ق.ظ

Truly loads of fantastic tips.
cialis billig cialis lilly tadalafi venta cialis en espaa cialis herbs cialis ahumada walgreens price for cialis cialis flussig cialis authentique suisse brand cialis generic viagra vs cialis vs levitra
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:03 ب.ظ

Thanks a lot! I like this!
cialis coupon cialis en 24 hora miglior cialis generico cialis generico milano when will generic cialis be available wow cialis tadalafil 100mg buying brand cialis online sialis look here cialis order on line buy cheap cialis in uk
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks
شنبه 18 خرداد 1398 11:56 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
low cost cialis 20mg cost of cialis per pill where to buy cialis in ontario try it no rx cialis interactions for cialis enter site natural cialis generic cialis pill online when can i take another cialis cialis 20 mg effectiveness cialis tablets for sale
جمعه 17 خرداد 1398 06:07 ب.ظ

You explained that really well.
cialis generico en mexico buying cialis on internet cialis for daily use low cost cialis 20mg cialis 20 mg best price cialis efficacit cialis from canada side effects for cialis click here cialis daily uk estudios de cialis genricos
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:00 ق.ظ
高級品ゴヤールコピーブランドバッグスーパーコピーゴヤールの専門店
پنجشنبه 29 فروردین 1398 04:37 ب.ظ
スーパーコピー時計、腕時計コピー、ブランド時計コピー専門販売
پنجشنبه 29 فروردین 1398 04:37 ب.ظ
スーパーコピーブランドコピーロエベLOEWEコピー品高品質韓国代引き通販問屋
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:22 ق.ظ
ウブロスーパーコピーN級品偽物、ウブロ時計コピー海外激安通販専門店
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:22 ق.ظ
CHANELやPRADA、BOTTEGA VENETAなど大切にしたいラグジュアリーブランドから、 Dior やmiumiuなど持つだけで気分がハッピーに ..
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:20 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of forum posts!

canadian medications list canada medications buy canadian pharmacys northwest pharmacies online canadian rx world pharmacy drugstore online canada good canadian online pharmacies canada online pharmacies reviews pharmacy onesource north west pharmacy canada
جمعه 16 آذر 1397 12:08 ق.ظ

Thanks. Terrific stuff!
generic cialis pill online cialis savings card tadalafil 20mg buy name brand cialis on line get cheap cialis the best site cialis tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site natural cialis buy generic cialis cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:57 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
deutschland cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis australia org safe site to buy cialis online cialis manufacturer coupon where to buy cialis in ontario cialis rezeptfrei sterreich deutschland cialis online safe dosage for cialis cialis soft tabs for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis daily reviews when will generic cialis be available cialis generico postepay cialis generic tadalafil buy cialis arginine interactio cialis generique 5 mg cialis flussig where to buy cialis in ontario get cheap cialis cialis professional from usa
دوشنبه 12 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Cheers! I value it.
cialis y deporte comprar cialis navarr 5 mg cialis pharmacie en ligne acquistare cialis internet tadalafil 5mg cialis patent expiration we use it cialis online store cialis dose 30mg canadian discount cialis cialis rezeptfrei sterreich
یکشنبه 11 آذر 1397 11:30 ق.ظ

Great forum posts. Many thanks.
costo in farmacia cialis try it no rx cialis enter site very cheap cialis cialis online napol dose size of cialis cialis online cialis 10mg prix pharmaci we choice cialis pfizer india generic cialis review uk no prescription cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 12:35 ق.ظ

You suggested that terrifically!
cialis bula viagra cialis levitra tadalafil 10 mg viagra vs cialis vs levitra estudios de cialis genricos viagra or cialis safe site to buy cialis online import cialis cialis 5 mg funziona tadalafilo
شنبه 10 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Amazing lots of amazing data.
safe site to buy cialis online what is cialis cialis et insomni cialis generika in deutschland kaufen cialis savings card generic cialis with dapoxetine enter site natural cialis cialis usa cost generic cialis with dapoxetine cialis tablets
جمعه 9 آذر 1397 12:34 ب.ظ

Kudos. Wonderful information.
sublingual cialis online generic cialis soft gels cialis online we recommend cialis info cipla cialis online viagra vs cialis vs levitra sialis cialis per paypa cialis arginine interactio achat cialis en europe
جمعه 9 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of knowledge!

cialis rezeptfrei cialis 5mg billiger low dose cialis blood pressure we like it cialis soft gel online cialis where to buy cialis in ontario cialis billig where do you buy cialis cialis generisches kanada preis cialis 20mg schweiz
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:39 ب.ظ

Thanks! I appreciate this!
wow look it cialis mexico prix cialis once a da if a woman takes a mans cialis cialis therapie acquistare cialis internet ou trouver cialis sur le net cialis pills price each cialis 5mg prix buy cialis sample pack cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Really quite a lot of wonderful material.
acquisto online cialis cialis prices generic cialis 20mg tablets cialis ahumada ou trouver cialis sur le net when can i take another cialis where do you buy cialis cialis 20 mg effectiveness cialis for sale south africa cialis for sale in europa
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Seriously loads of very good information.
achat cialis en europe tadalafil 20 mg cialis generique how to buy cialis online usa we use it cialis online store cialis prices in england free cialis are there generic cialis low dose cialis blood pressure we like it cialis soft gel
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:32 ق.ظ

You've made your point.
levitra generic levitra without a doctor prescription generic levitra levitra without a doctor prescription buy levitra buy levitra online levitra 10 mg prezzo levitra levitra without a doctor prescription buy levitra 10mg
شنبه 7 مهر 1397 11:54 ب.ظ

Kudos, I appreciate this!
cialis uk viagra vs cialis look here cialis order on line cialis sale online price cialis best canadian cialis we like it cialis price tadalafil generic prices on cialis 10 mg we like it cialis price
شنبه 7 مهر 1397 08:30 ب.ظ

Useful information. Kudos.
fast cialis online cialis mit grapefruitsaft cialis generic availability cialis en mexico precio fast cialis online ou trouver cialis sur le net cialis usa cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day trial coupon estudios de cialis genricos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی