تبلیغات
DRILLING FLUID - کنترول سیال حفاری
DRILLING FLUID

کنترل موادجامد گل حفاری:

یکی از وظایف گل حفاری بالا آوردن ذرات جامد حفاری شده است ولی باقی ماندن این ذرات جامد درون سیستم گل باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که از آن جمله می‌توان به تاثیر در خواص رئولوژی گل، کم شدن میزان حفاری، ایجاد Torque و  Drag، افزایش E.C.D  که نتیجه آن افزایش افت فشار سیستم و در نهایت افزایش هرز روی، افزایش گیر اختلاف فشار و ... اشاره کرد.

ذرات جامد درون سیستم گل یا مفید هستند یا غیر مفید، یا فعال هستند و یا از کمترین فعالیت درون سیستم گل برخوردارند. آنچه که در سیستم گل حفاری باید حذف و کنترل شود ذرات جامد غیرمفید چه فعال و یا غیر فعال می‌باشد.

حذف این ذرات یکی از موارد مهم کنترل خواص سیستم گل می‌باشد بر این اساس دانستن اندازه، قطر و وزن ذرات بسیار مهم است.

 

5

Hematite

4.2

Barite

2.6

Bentonite

0.85

Diesel oil

2.7-2.9

Limestone

2.6-2.7

Sand

1

Water (Fresh)

 

واحد اندازه‌گیری ذرات، میکرون () است و یک میکرون برابر 0.001 میلی‌متر و یا  اینچ است.

 

 

اندازه ذرات حفاری شده درون سیستم گل به دلایل زیر مهم است:

1) هرچه ذرات کوچکتر باشند اثر آنها بر روی خواص رئولوژی گل بیشتر است.

2) هرچه ذرات جامد درون گل کوچکتر و فعال‌تر باشند تصفیه و حذف آنها از درون سیستم گل مشکل‌تر است. (ذرات کلوئیدی بطور موثری خواص گل را تحت تاثیر قرار می‌دهند.)

حذف ذرات جامد از سیستم گل می‌تواند به روش‌های زیر صورت گیرد:

- اضافه نمودن آب به سیستم

- ته‌نشین کردن مواد جامد

- استفاده از الک لرزان

- استفاده از Hydrocyclones  و Centrifuges

- اضافه نمودن آب به سیستم:

می‌توان با اضافه شدن ذرات جامد در حین حفاری به گل و اضافه نمودن آب به سیستم و بیرون ریختن حجم معین، درصد ذرات جامد در گل را کنترل کرد.

این روش مخصوصاً در اوایل شروع حفاری و کمیتهای پائین کاربرد دارد. در این روش می‌توان از سیستم باز (یعنی اضافه نمودن آب از یک طرف و بیرون ریختن از سوی دیگر) و یا بصورت باز و بسته (یعنی اضافه نمودن آب و بیرون ریختن به اندازه آب اضافه شده) استفاده کرد.

این روش را می‌توان تا آنجا ادامه داد که حجم ذرات جامد بطور محسوسی افزایش یافته و برای تغییر در ساختار گل حفاری نیاز به مواد مفید دیگری احساس شود در این صورت باید گل موجود در سیستم را بیرون ریخته و مخازن جهت استفاده از سیال مناسب شسته شود.

- ته نشین کردن مواد جامد:

ته‌نشین کردن یکی از روش‌های متداول در حذف ذرات جامد معلق در سیالات می‌باشد.

ته‌نشینی به قطر، اندازه، وزن مخصوص و سرعت سیال بستگی دارد.

بطور معمول اگر مقدار ذرات جامد در گل کمتر از ده درصد باشد (گلهای سبک وزن) می‌توان جهت ته‌نشینی آنها در یک مخزن که حالت سکون در آن رعایت شود (بدون هم‌زن و تفنگی) اقدام کرد. در این حالت ذرات با اندازه‌های بالای 100 میکرون می‌توانند بصورت آزاد سقوط کرده و از سیستم خارج شوند.

اندازه توری

اندازه ذرات به میکرون

طبقه‌بندی ذرات

10

بیشتر از 2000

coarse

60

2000-250

Intermedia

200

250-74

medium

325

74-44

fine

-

44-20

ultrafine

-

2 میکرون یا کمتر از 2 میکرون

colloid

 

از جدول فوق می‌توان نتیجه گرفت که بیرون ریختن مواد کلوئیدی از سیستم گل بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

- استفاده از الک لرزان:

در این روش با استفاده از ارتعاشی که به توریها (vibration Screen) داده می‌شود می‌توان در جهت تصفیه گل از ذرات جامد اقدام کرد. تعیین اندازه توری (Screen Mesh) براساس اندازه ذرات جامد در گل و سرعت حفاری امکان‌پذیر است هرچه ذرات بزرگتر باشند از توری‌هایی با سوراخ های درشت‌تر و هرچه ذرات کوچکتر باشند از توری‌هایی با سوراخ های ریزتر استفاده می‌شود.

امروزه الکهای لرزانی ساخته شده است که توانایی حجم ورودی زیادی از گل را دارند. از نقاط بسیار مثبت این نوع الکهای لرزان در به حداقل رساندن توجه به سرعت حفاری در انتخاب اندازه توری می‌باشد. الکهای لرزان فوق به شما این اجازه را می‌دهند که در هر سرعت حفاری با انتخاب ریزترین توری‌های ممکن در جهت حذف مواد غیرمفید با کمترین وقفه در عملیات حفاری اقدام کنید.

 

 

 

 

- استفاده از Centrifuges , Hydrocyclones:

Cyclone ظرف مخروطی شکلی است که قسمت انتهایی آن سوراخی جهت بیرون ریز مواد (UNDER Flow) تعبیه شده است.

تصفیه ذرات جامد بوسیله centrifuges و Hydrocyclone با استفاده از نیروی گریز از مرکز، میزان تصفیه گل را نسبت به روش ته‌نشینی (براساس وزن مخصوص خود ذرات) بیشتر می‌کند. این روش از قانون مشهور فیزیکی استوکس تبعیت می‌کند اگر گل در وضعیت متحرک قرار بگیرد ژل آن شکسته شده و ذرات به تبع قانون استوکس ته‌نشین می‌گردند. زمانی که ذره در آب با سرعت ثابتی رسوب کند این سرعت به نام سرعت سقوط نامیده می‌شود در چنین حالتی نیروی مقاومتی که از طرف آب بر ذره واد شده و از رسوبگذاری آن جلوگیری می‌کند با نیروی جاذبه که در جهت مخالف عمل می‌کند برابر است. بنابراین ذره از روی سرعت اولیه خود با سرعتی ثابت شروع به سقوط می‌کند.

در واقع سرعت سقوط یک ذره به قطر ذره، وزن مخصوص ذره و وزن مخصوص مایع بستگی دارد هرچه قطر ذره و وزن مخصوص آن زیاد باشد سرعت سقوط آن نیز بیشتر خواهد بود. فرمول ریاضی قانون استوکس به صورت زیر است:

 

وزن مخصوص ذرات جامد                         سرعت ته‌نشینی برحسب

وزن مخصوص مایع                      سرعت جاذبه برحسب    

گرانروی مایع (سانتی‌پوآز-cp) =H                                قطر ذرات جامد برحسب  

 

از این معادله می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

هرچه اختلاف بین وزن ذرات جامد و وزن مایع () بیشتر باشد سرعت ته‌نشینی ذرات بیشتر خواهد بود.

هرچه قطر ذرات (ds) بیشتر باشد سرعت ته‌نشینی بیشتر است و هرچه گرانروی مایع کمتر باشد ته‌نشینی مواد سریعتر صورت می‌پذیرد همچنین اگر نیروی وارد بر ذرات (G نیروی جاذبه) بوسیله نیروی مکانیکی بیشتر شود به تناسب آن سرعت ته‌نشینی ذرات بیشتر می‌گردد.

مشاهدات عملیاتی تائید می‌کند که گل با غلظت کم وقتی که با جریان آرام همراه شود باعث تسریع در ته‌نشین شدن ذرات جامد بزرگتر و یا سنگین‌تر می گردد بنابراین حذف ذرات حفاری شده به روش ته‌نشین و یا نیروی گریز از مرکز کاربردی و به صرفه است.

ولی چنانچه گل حاوی ذرات باریت باشد این ماده نیز می‌تواند همراه با ذرات حفاری شده (silt , sand) ته‌نشین گردد. تنها راهی که می‌توان باریت را از بقیه ذرات جامد جدا کرد این است که ذرات باریت بصورت یکنواخت دارای اندازه متفاوتی با اندازه ذرات جامد دیگر داشته باشند.

قانون استوکس نشان‌دهنده آن است که ذرات با وزنهای مختلف و اندازه‌های متفاوت با حجم مشابه دارای میزان ته‌نشین ثابت هستند برای مثال یک ذره sand و یا silt با SG حدود 2.6 که نزدیک به 1.5 برابر بزرگتر از ذرات باریت با وزن مخصوص 4.2 باشد با سرعت مشابهی رسوب می‌کند.                   (3.9=2.6×1.5)

بدین دلیل این ته‌نشینی در مخازن و یا دستگاه‌های هیدروسکلون و سانترفیوژ بطور صحیح و کامل صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر جدا کردن ذرات silt با قطر 60 میکرون از ذرات باریت با قطر 40 میکرون غیرممکن به نظر می‌رسد.

بنابراین در هنگام استفاده از روش‌های تصفیه فوق باید به اضافه نمودن مواد جامد مفید به سیستم توجه کرد.

اصولاً هر کدام از دستگاه‌های کنترل مواد جامد گل برای نگه داشتن مقدار ذرات جامد حفاری شده درون گل در حد مطلوب و سطح قابل قبول طراحی شده‌اند. این دستگاه‌ها برای جدا کردن ذرات با اندازه‌های معین ساخته شده و ترکیب کردن چند دستگاه کنترل مواد جامد متناسب با ذرات موجود در گل برای داشتن یک عملیات صحیح بسیار مهم است.

 

 

 

بطور معمول برای کنترل مناسب ذرات جامد گل باید مقدار هر یک از انواع مختلف ذرات جامدی که در گل وجود دارد را بدانیم.

مقدار تخمینی این ذرات جامد بوسیله آزمایش‌های معمولی که بر روی گل انجام می‌شود قابل شناسایی است.

اگر وزن مخصوص ذرات معلق در گل را به دو بخش سنگین وزن مانند باریت (2/4SG=) و ذرات سبک شامل ذرات حفاری شده و بنتونایت (SG=2.6) فرض کنیم برای محاسبه این مقادیر نیاز به وزن دقیق گل نتیجه Retort kit و تعیین مقدار کلراید گل داریم. معادله عمومی محاسبه درصد حجمی ذرات جامد با وزن کم (Low Gravity Solid) بصورت زیر می‌باشد (این ذرات مواد جامد حفر شده خواهند بود).

 

 = بصورت کسری از حجم                        وزن مخصوص آب =

= بصورت کسری از حجم                         وزن مخصوص روغن = So

وزن گل برحسب

اگر گل آب نمکی باشد وزن مخصوص واقعی آب نمک باید در معادله بالا قرار گیرد. وزن مخصوص نفت دیزل حدود 0.84 می‌باشد. اگر وزن مخصوص دقیق ذرات جامد مشخص باشد مقدار صحیح آنها باید در معادله بالا قرار داده شود برای مثال وزن مخصوص ذرات لایمستون حدود 2.8 است اگر ذرات جامد درون گل عمدتاً لایمستون باشد عدد 2.8 باید در معادله بالا به جای عدد 2.6 قرار گیرد.

اگر گل از آب شیرین تشکیل شده و حاوی هیچ‌گونه نفتی نباشد معادله بالا می‌تواند بصورت زیر ساده شود.

 

درصد بدست آمده از ریتورت را بصورت عدد صحیح می‌نویسیم = Solids

وزن برحسب  در این فرمول محاسبه می‌شود = M.W

برای تشخیص صحیح درصد مواد جامد درون گل باید مقدار نسبی نیتونایت و ذرات حفاری شده با کیفیت پائین (Low quality) که باعث تشکیل کسر L.GS می‌شود را بدانیم.

از آنجا که انواع مختلف ذرات جامد دارای ظرفیت کاتیونی مختلف هستند می‌توان فرق بین بنتونایت و دیگر ذرات با وزن حجمی پائین را بوسیله آزمایش متیلن بلو مشخص کرد. ظرفیت متیلن بلودرگل میانگین ظرفیت تعویض کاتیونی (CEC) ذرات جامد در گل را نشان می‌دهد اگر ما ظرفیت تعویض کاتیونی بنتونایت و دیگر ذرات جامد حفاری شده را بدانیم می‌توانیم محاسبه کنیم که از هر کدام چه مقدار در L.G.Fraction گل وجود دارد.

بطور میانگین اندازه ظرفیت تعویض کاتیونی ذرات شیل و یا رس (Low quality)  بنتونایت می‌باشد با این پیش فرض می‌توان بنتونایت را از معادله زیر بدست آورد.

 

 

 

در این فرمول %LGS شامل درصد مواد جامد حفر شده و بنتونایت می‌باشد.

درصد حجمی موادی که دارای وزن مخصوص 2.6 هستند را می‌توان با ضرب دو عدد 9.1 به پوندیر بشکه  تبدیل کرد.

درصد حجمی باریت که دارای وزن مخصوص 4.2 می‌باشد را می‌توان با ضرب دو عدد 14.875 به پوند بر بشکه  تبدیل کرد.

بوسیله منحنی‌های موجود می‌توان بصورت بصری این معادلات را حل کرد.

نمودار شماره 1 برای حل کردن معادلات ساده شده با پیش فرض آب شیرین و بدون نفت طراحی شده است.

اگر گل دارای آب نمک باشد درصد L.G.S مشخص شده بیش از مقدار واقعی موجود در گل می‌باشد. برای بدست آوردن این اختلاف و تصحیح آن می‌توان از نمودار شماره 2 استفاده کرد.

این نمودار مقدار درصد L.G.S که باید از مقدار مشخص شده در منحنی 1 کم شود را نشان می‌دهد.

اگر گل حاوی روغن باشد نمودار شماره 3 مقدار درصد L.G.S را که باید از مقدار واقعی کم شود تا جواب صحیح (با وجود روغن در گل ) بدست آید را نشان می‌دهد.

وقتی که مقدار L.G.S صحیح مشخص شد درصد بنتونایت نیز بصورت تخمینی از نمودار شماره 4 بدست می‌اید.

درصد کل جامدات معلق در گل با تفریق مقدار تصحیح شده درصد L.G.S از نمودار 3 و 4 و درصد مواد جامد از طریق Retort kit بدست می‌آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در گلهای سبک که فقط حاوی L.G.S می‌باشند مشخص کردن درصد حجمی ذرات جامد بسیار ساده است زیرا فقط نیاز به وزن گل، شوری و مقدار نفت در گل دارد تا محاسبات انجام گیرد معادله زیر بطور کلی در گلهای سبک وزن کاربرد دارد.

 

 

این محاسبات می‌تواند تشخیص دقیق‌تری از درصد ذرات جامد در مقایسه با دستگاه Retort kit به ما بدهد تنها دلیل استفاده از Retort kit در گلهای سبک وزن می‌تواند بدست آوردن درصد نفت باشد.

اگر گل حاوی هیچ‌گونه نفت یا نمکی نباشد معادله کلی آن بصورت زیر است:

 

نمودار دیگری تهیه گردیده تا معادلات کلی گلهای سبک وزن را نشان دهد در این نمودار وزن مخصوص L.G.S برابر 2.6 و وزن مخصوص نفت 0.84 در نظر گرفته شده است.

برای استفاده از این نمودار باید تقاطع بین وزن گل و مقدار کلراید موجود در گل را پیدا کرده و درصد مواد جامد را از حاشیه سمت چپ آن قرائت کرد اگر گل حاوی روغن باشد نتیجه بدست آمده باید اصلاح گردد بر روی منحنی کوچک واقع در بالای صفحه تقاطع بین مقدار کلراید و درصد نفت را پیدا کرده و درصد اضافی ذرات جامد را در سمت چپ قرائت کنید این مقدار اضافی ذرات جامد باید به درصد ذرات جامد اصلی اضافه شود تا درصد کلی و تصحیح شده ذرات جامد بدست آید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : رضا سپهوند
سه شنبه 22 مرداد 1398 08:02 ق.ظ
Greetings from Florida! I'm bored to tears at
work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the info you present here and can't wait to take a look when I
get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!
جمعه 18 مرداد 1398 07:30 ق.ظ
Excellent post. Keep posting such kind of info on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You have performed an incredible job.
I will certainly digg it and in my view suggest to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 07:45 ق.ظ
At this time it looks like Wordpress is the top blogging
platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your
blog?
پنجشنبه 17 مرداد 1398 05:20 ق.ظ
Post writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write if
not it is difficult to write.
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:11 ق.ظ

Cheers, Loads of forum posts.

canadian medications are canadian online pharmacies safe drugstore online shopping reviews canadian drugstore canada drugs online online pharmacies legitimate canadian pharmacies shipping to usa canada online pharmacy canadian pharmacy world canadian pharmacy
دوشنبه 7 مرداد 1398 10:31 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just
your articles? I mean, what you say is important and everything.
But think of if you added some great images
or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could certainly be one of the most beneficial in its niche.
Awesome blog!
یکشنبه 6 مرداد 1398 05:45 ق.ظ
Quality posts is the secret to attract the visitors to visit tthe weeb site,
that's what this site is providing.
یکشنبه 6 مرداد 1398 04:08 ق.ظ
My relatives every tijme say that I am killing my time here at net, however I
know I am getting familiarity all the tme by reading such good
articles or reviews.
شنبه 29 تیر 1398 10:59 ق.ظ
I am genuinely glad to glance at this web site posts which
contains tons of useful data, thanks for providing these kinds of data.
یکشنبه 23 تیر 1398 08:02 ب.ظ
Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to create a
superb article… but what can I say… I put things off
a whole lot and never seem to get nearly anything done.
یکشنبه 23 تیر 1398 07:49 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your feed and I hope you
write again very soon!
یکشنبه 23 تیر 1398 05:39 ب.ظ
I was pretty pleased to find this website. I wanted to thank you for ones time due
to this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you book-marked to see new things
on your web site.
شنبه 22 تیر 1398 06:09 ب.ظ
I will immediately seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you have any? Kindly allow me recognise so that I could subscribe.
Thanks.
شنبه 22 تیر 1398 02:26 ب.ظ
"We will need to build to a different one crescendo, cheri," he said.
"Therefore we can have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, as well as the soft
skin of his hard cock against my sex was
having its intended effect. I used to be feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt the actual top of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I
wanted him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back approximately my clit.


I'm aching to get him inside, and I really could tell that his have to push
that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to suit mine, and I knew the sense of my wet pussy lips on the head of his cock was getting a lot of for of us.


"Let the finale begin," he explained, anf the husband slid the
end of his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, anf the husband threw his return at
the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful because it filled me, but Needed all this inside me.
I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and the man plunged his cock completely in.
دوشنبه 17 تیر 1398 08:14 ق.ظ
I think this is among the most significant info for me.

And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice
: D. Good job, cheers
دوشنبه 17 تیر 1398 05:47 ق.ظ
Your style is really unique in comparison to other folks I
have read stuff from. I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just
book mark this blog.
جمعه 14 تیر 1398 10:33 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that
suit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He is nice, with incredible arms plus a chest that sticks out about this sweater.
We're standing ahead of each other discussing our way
of life, what we would like money, what we're in search of on another person. He
starts telling me that he's got been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for good reason right.
But inform me, you would not reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right this moment?' he explained as I receive nearer to him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my high heel in his leg, massaging it slowly. ‘What can you want in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone discussion the things they want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when you attempt new things,' he says. ‘I'm never afraid when you try a new challenge, especially when it comes to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut through the chase, like you merely did. Being
honest, that is a huge turn on.
چهارشنبه 12 تیر 1398 01:14 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He's quality, with incredible arms and
also a chest that is unique with this sweater. We're
standing in the front of one another speaking about people,
what we would like for future years, what we're seeking on another person. He starts telling me that he's got been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.

But inform me, you would not reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you today?' he said as I recieve better him and kiss him.

‘When don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What can you wish in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know whatever they want. A person who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid when you try new stuff,' he says. ‘I'm never afraid of trying interesting things, especially with regards to making something totally new in the bedroom ', I intimate ‘And I really like girls that are direct, who cut from the chase, like you only did. Being
honest, which is a huge turn on.'
یکشنبه 9 تیر 1398 03:23 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
یکشنبه 2 تیر 1398 02:34 ب.ظ

Helpful knowledge. With thanks!
how to purchase cialis on line canadian cialis cialis generico postepay cialis in sconto canadian cialis cialis tadalafil online recommended site cialis kanada when will generic cialis be available are there generic cialis link for you cialis price
شنبه 1 تیر 1398 11:49 ب.ظ

Thank you! Plenty of write ups!

brand cialis nl american pharmacy cialis generic cialis pill online cialis rckenschmerzen cialis generico milano cialis kaufen wo cialis professional yohimbe cialis generico lilly can i take cialis and ecstasy buy name brand cialis on line
شنبه 1 تیر 1398 01:29 ق.ظ
"We must build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And then we are going to have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, as well as soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended
effect. I was feeling a stronger arousal now
as I felt his cock slide between my sensitive lips. I felt your
head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I want
to him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid
his hardness back up to my clit.

I was aching to get him inside, and I could truthfully tell
that his have to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to match mine, and I knew the sense of my wet pussy lips within the head of his cock was
getting excessive for both of us.

"Allow finale begin," he was quoted saying, and then he slid the tip of his cock inside me.


Both of us gasped because he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy to get him further inside,
and he threw his return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, each time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful the way it filled me, but
Needed it inside me. I rolled sideways and rested my leg against
his shoulder, and that he plunged his cock all the way in.
جمعه 31 خرداد 1398 02:58 ب.ظ

Superb forum posts. Cheers.
cialis soft tabs for sale cialis for bph cialis generic availability buying brand cialis online cialis for sale south africa cialis tadalafil online cialis great britain cialis super kamagra india cialis 100mg cost cialis sale online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:38 ق.ظ

Terrific write ups. Many thanks!
prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo di mercato cialis flussig cialis 20mg preis cf are there generic cialis low cost cialis 20mg cialis manufacturer coupon cialis for sale south africa cialis tablets cialis side effects
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:37 ق.ظ

Great content. Thanks!
cialis en mexico precio rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery cialis et insomni brand cialis generic cialis without a doctor's prescription price cialis best cialis mit grapefruitsaft cialis en 24 hora walgreens price for cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:31 ق.ظ

Thank you! Very good stuff!
purchase once a day cialis il cialis quanto costa cialis rezeptfrei sterreich comprar cialis 10 espa241a cialis online holland cialis per paypa we choice free trial of cialis where cheapest cialis viagra vs cialis vs levitra miglior cialis generico
جمعه 24 خرداد 1398 10:32 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis purchasing compare prices cialis uk does cialis cause gout buy name brand cialis on line cialis prices cialis kaufen bankberweisung cialis e hiv american pharmacy cialis cialis with 2 days delivery cialis 30 day trial coupon
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:55 ب.ظ

Cheers. Terrific information!
rx cialis para comprar cialis coupons cialis 30 day trial coupon import cialis online prescriptions cialis cialis without a doctor's prescription cialis side effects safe site to buy cialis online where cheapest cialis cialis rezeptfrei sterreich
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:29 ق.ظ

Great stuff, With thanks!
venta cialis en espaa acquistare cialis internet we choice cialis uk effetti del cialis cialis 20 mg usa cialis online we choice cialis uk cialis pills buy online cialis 5mg brand cialis generic
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:25 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of posts.

cialis kaufen cialis great britain deutschland cialis online cialis online nederland prezzo cialis a buon mercato price cialis wal mart pharmacy generic cialis at walmart cialis sicuro in linea click now buy cialis brand cialis 5 mg para diabeticos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی