DRILLING FLUID

کنترل موادجامد گل حفاری:

یکی از وظایف گل حفاری بالا آوردن ذرات جامد حفاری شده است ولی باقی ماندن این ذرات جامد درون سیستم گل باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود که از آن جمله می‌توان به تاثیر در خواص رئولوژی گل، کم شدن میزان حفاری، ایجاد Torque و  Drag، افزایش E.C.D  که نتیجه آن افزایش افت فشار سیستم و در نهایت افزایش هرز روی، افزایش گیر اختلاف فشار و ... اشاره کرد.

ذرات جامد درون سیستم گل یا مفید هستند یا غیر مفید، یا فعال هستند و یا از کمترین فعالیت درون سیستم گل برخوردارند. آنچه که در سیستم گل حفاری باید حذف و کنترل شود ذرات جامد غیرمفید چه فعال و یا غیر فعال می‌باشد.

حذف این ذرات یکی از موارد مهم کنترل خواص سیستم گل می‌باشد بر این اساس دانستن اندازه، قطر و وزن ذرات بسیار مهم است.

 

5

Hematite

4.2

Barite

2.6

Bentonite

0.85

Diesel oil

2.7-2.9

Limestone

2.6-2.7

Sand

1

Water (Fresh)

 

واحد اندازه‌گیری ذرات، میکرون () است و یک میکرون برابر 0.001 میلی‌متر و یا  اینچ است.

 

 

اندازه ذرات حفاری شده درون سیستم گل به دلایل زیر مهم است:

1) هرچه ذرات کوچکتر باشند اثر آنها بر روی خواص رئولوژی گل بیشتر است.

2) هرچه ذرات جامد درون گل کوچکتر و فعال‌تر باشند تصفیه و حذف آنها از درون سیستم گل مشکل‌تر است. (ذرات کلوئیدی بطور موثری خواص گل را تحت تاثیر قرار می‌دهند.)

حذف ذرات جامد از سیستم گل می‌تواند به روش‌های زیر صورت گیرد:

- اضافه نمودن آب به سیستم

- ته‌نشین کردن مواد جامد

- استفاده از الک لرزان

- استفاده از Hydrocyclones  و Centrifuges

- اضافه نمودن آب به سیستم:

می‌توان با اضافه شدن ذرات جامد در حین حفاری به گل و اضافه نمودن آب به سیستم و بیرون ریختن حجم معین، درصد ذرات جامد در گل را کنترل کرد.

این روش مخصوصاً در اوایل شروع حفاری و کمیتهای پائین کاربرد دارد. در این روش می‌توان از سیستم باز (یعنی اضافه نمودن آب از یک طرف و بیرون ریختن از سوی دیگر) و یا بصورت باز و بسته (یعنی اضافه نمودن آب و بیرون ریختن به اندازه آب اضافه شده) استفاده کرد.

این روش را می‌توان تا آنجا ادامه داد که حجم ذرات جامد بطور محسوسی افزایش یافته و برای تغییر در ساختار گل حفاری نیاز به مواد مفید دیگری احساس شود در این صورت باید گل موجود در سیستم را بیرون ریخته و مخازن جهت استفاده از سیال مناسب شسته شود.

- ته نشین کردن مواد جامد:

ته‌نشین کردن یکی از روش‌های متداول در حذف ذرات جامد معلق در سیالات می‌باشد.

ته‌نشینی به قطر، اندازه، وزن مخصوص و سرعت سیال بستگی دارد.

بطور معمول اگر مقدار ذرات جامد در گل کمتر از ده درصد باشد (گلهای سبک وزن) می‌توان جهت ته‌نشینی آنها در یک مخزن که حالت سکون در آن رعایت شود (بدون هم‌زن و تفنگی) اقدام کرد. در این حالت ذرات با اندازه‌های بالای 100 میکرون می‌توانند بصورت آزاد سقوط کرده و از سیستم خارج شوند.

اندازه توری

اندازه ذرات به میکرون

طبقه‌بندی ذرات

10

بیشتر از 2000

coarse

60

2000-250

Intermedia

200

250-74

medium

325

74-44

fine

-

44-20

ultrafine

-

2 میکرون یا کمتر از 2 میکرون

colloid

 

از جدول فوق می‌توان نتیجه گرفت که بیرون ریختن مواد کلوئیدی از سیستم گل بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

- استفاده از الک لرزان:

در این روش با استفاده از ارتعاشی که به توریها (vibration Screen) داده می‌شود می‌توان در جهت تصفیه گل از ذرات جامد اقدام کرد. تعیین اندازه توری (Screen Mesh) براساس اندازه ذرات جامد در گل و سرعت حفاری امکان‌پذیر است هرچه ذرات بزرگتر باشند از توری‌هایی با سوراخ های درشت‌تر و هرچه ذرات کوچکتر باشند از توری‌هایی با سوراخ های ریزتر استفاده می‌شود.

امروزه الکهای لرزانی ساخته شده است که توانایی حجم ورودی زیادی از گل را دارند. از نقاط بسیار مثبت این نوع الکهای لرزان در به حداقل رساندن توجه به سرعت حفاری در انتخاب اندازه توری می‌باشد. الکهای لرزان فوق به شما این اجازه را می‌دهند که در هر سرعت حفاری با انتخاب ریزترین توری‌های ممکن در جهت حذف مواد غیرمفید با کمترین وقفه در عملیات حفاری اقدام کنید.

 

 

 

 

- استفاده از Centrifuges , Hydrocyclones:

Cyclone ظرف مخروطی شکلی است که قسمت انتهایی آن سوراخی جهت بیرون ریز مواد (UNDER Flow) تعبیه شده است.

تصفیه ذرات جامد بوسیله centrifuges و Hydrocyclone با استفاده از نیروی گریز از مرکز، میزان تصفیه گل را نسبت به روش ته‌نشینی (براساس وزن مخصوص خود ذرات) بیشتر می‌کند. این روش از قانون مشهور فیزیکی استوکس تبعیت می‌کند اگر گل در وضعیت متحرک قرار بگیرد ژل آن شکسته شده و ذرات به تبع قانون استوکس ته‌نشین می‌گردند. زمانی که ذره در آب با سرعت ثابتی رسوب کند این سرعت به نام سرعت سقوط نامیده می‌شود در چنین حالتی نیروی مقاومتی که از طرف آب بر ذره واد شده و از رسوبگذاری آن جلوگیری می‌کند با نیروی جاذبه که در جهت مخالف عمل می‌کند برابر است. بنابراین ذره از روی سرعت اولیه خود با سرعتی ثابت شروع به سقوط می‌کند.

در واقع سرعت سقوط یک ذره به قطر ذره، وزن مخصوص ذره و وزن مخصوص مایع بستگی دارد هرچه قطر ذره و وزن مخصوص آن زیاد باشد سرعت سقوط آن نیز بیشتر خواهد بود. فرمول ریاضی قانون استوکس به صورت زیر است:

 

وزن مخصوص ذرات جامد                         سرعت ته‌نشینی برحسب

وزن مخصوص مایع                      سرعت جاذبه برحسب    

گرانروی مایع (سانتی‌پوآز-cp) =H                                قطر ذرات جامد برحسب  

 

از این معادله می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

هرچه اختلاف بین وزن ذرات جامد و وزن مایع () بیشتر باشد سرعت ته‌نشینی ذرات بیشتر خواهد بود.

هرچه قطر ذرات (ds) بیشتر باشد سرعت ته‌نشینی بیشتر است و هرچه گرانروی مایع کمتر باشد ته‌نشینی مواد سریعتر صورت می‌پذیرد همچنین اگر نیروی وارد بر ذرات (G نیروی جاذبه) بوسیله نیروی مکانیکی بیشتر شود به تناسب آن سرعت ته‌نشینی ذرات بیشتر می‌گردد.

مشاهدات عملیاتی تائید می‌کند که گل با غلظت کم وقتی که با جریان آرام همراه شود باعث تسریع در ته‌نشین شدن ذرات جامد بزرگتر و یا سنگین‌تر می گردد بنابراین حذف ذرات حفاری شده به روش ته‌نشین و یا نیروی گریز از مرکز کاربردی و به صرفه است.

ولی چنانچه گل حاوی ذرات باریت باشد این ماده نیز می‌تواند همراه با ذرات حفاری شده (silt , sand) ته‌نشین گردد. تنها راهی که می‌توان باریت را از بقیه ذرات جامد جدا کرد این است که ذرات باریت بصورت یکنواخت دارای اندازه متفاوتی با اندازه ذرات جامد دیگر داشته باشند.

قانون استوکس نشان‌دهنده آن است که ذرات با وزنهای مختلف و اندازه‌های متفاوت با حجم مشابه دارای میزان ته‌نشین ثابت هستند برای مثال یک ذره sand و یا silt با SG حدود 2.6 که نزدیک به 1.5 برابر بزرگتر از ذرات باریت با وزن مخصوص 4.2 باشد با سرعت مشابهی رسوب می‌کند.                   (3.9=2.6×1.5)

بدین دلیل این ته‌نشینی در مخازن و یا دستگاه‌های هیدروسکلون و سانترفیوژ بطور صحیح و کامل صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر جدا کردن ذرات silt با قطر 60 میکرون از ذرات باریت با قطر 40 میکرون غیرممکن به نظر می‌رسد.

بنابراین در هنگام استفاده از روش‌های تصفیه فوق باید به اضافه نمودن مواد جامد مفید به سیستم توجه کرد.

اصولاً هر کدام از دستگاه‌های کنترل مواد جامد گل برای نگه داشتن مقدار ذرات جامد حفاری شده درون گل در حد مطلوب و سطح قابل قبول طراحی شده‌اند. این دستگاه‌ها برای جدا کردن ذرات با اندازه‌های معین ساخته شده و ترکیب کردن چند دستگاه کنترل مواد جامد متناسب با ذرات موجود در گل برای داشتن یک عملیات صحیح بسیار مهم است.

 

 

 

بطور معمول برای کنترل مناسب ذرات جامد گل باید مقدار هر یک از انواع مختلف ذرات جامدی که در گل وجود دارد را بدانیم.

مقدار تخمینی این ذرات جامد بوسیله آزمایش‌های معمولی که بر روی گل انجام می‌شود قابل شناسایی است.

اگر وزن مخصوص ذرات معلق در گل را به دو بخش سنگین وزن مانند باریت (2/4SG=) و ذرات سبک شامل ذرات حفاری شده و بنتونایت (SG=2.6) فرض کنیم برای محاسبه این مقادیر نیاز به وزن دقیق گل نتیجه Retort kit و تعیین مقدار کلراید گل داریم. معادله عمومی محاسبه درصد حجمی ذرات جامد با وزن کم (Low Gravity Solid) بصورت زیر می‌باشد (این ذرات مواد جامد حفر شده خواهند بود).

 

 = بصورت کسری از حجم                        وزن مخصوص آب =

= بصورت کسری از حجم                         وزن مخصوص روغن = So

وزن گل برحسب

اگر گل آب نمکی باشد وزن مخصوص واقعی آب نمک باید در معادله بالا قرار گیرد. وزن مخصوص نفت دیزل حدود 0.84 می‌باشد. اگر وزن مخصوص دقیق ذرات جامد مشخص باشد مقدار صحیح آنها باید در معادله بالا قرار داده شود برای مثال وزن مخصوص ذرات لایمستون حدود 2.8 است اگر ذرات جامد درون گل عمدتاً لایمستون باشد عدد 2.8 باید در معادله بالا به جای عدد 2.6 قرار گیرد.

اگر گل از آب شیرین تشکیل شده و حاوی هیچ‌گونه نفتی نباشد معادله بالا می‌تواند بصورت زیر ساده شود.

 

درصد بدست آمده از ریتورت را بصورت عدد صحیح می‌نویسیم = Solids

وزن برحسب  در این فرمول محاسبه می‌شود = M.W

برای تشخیص صحیح درصد مواد جامد درون گل باید مقدار نسبی نیتونایت و ذرات حفاری شده با کیفیت پائین (Low quality) که باعث تشکیل کسر L.GS می‌شود را بدانیم.

از آنجا که انواع مختلف ذرات جامد دارای ظرفیت کاتیونی مختلف هستند می‌توان فرق بین بنتونایت و دیگر ذرات با وزن حجمی پائین را بوسیله آزمایش متیلن بلو مشخص کرد. ظرفیت متیلن بلودرگل میانگین ظرفیت تعویض کاتیونی (CEC) ذرات جامد در گل را نشان می‌دهد اگر ما ظرفیت تعویض کاتیونی بنتونایت و دیگر ذرات جامد حفاری شده را بدانیم می‌توانیم محاسبه کنیم که از هر کدام چه مقدار در L.G.Fraction گل وجود دارد.

بطور میانگین اندازه ظرفیت تعویض کاتیونی ذرات شیل و یا رس (Low quality)  بنتونایت می‌باشد با این پیش فرض می‌توان بنتونایت را از معادله زیر بدست آورد.

 

 

 

در این فرمول %LGS شامل درصد مواد جامد حفر شده و بنتونایت می‌باشد.

درصد حجمی موادی که دارای وزن مخصوص 2.6 هستند را می‌توان با ضرب دو عدد 9.1 به پوندیر بشکه  تبدیل کرد.

درصد حجمی باریت که دارای وزن مخصوص 4.2 می‌باشد را می‌توان با ضرب دو عدد 14.875 به پوند بر بشکه  تبدیل کرد.

بوسیله منحنی‌های موجود می‌توان بصورت بصری این معادلات را حل کرد.

نمودار شماره 1 برای حل کردن معادلات ساده شده با پیش فرض آب شیرین و بدون نفت طراحی شده است.

اگر گل دارای آب نمک باشد درصد L.G.S مشخص شده بیش از مقدار واقعی موجود در گل می‌باشد. برای بدست آوردن این اختلاف و تصحیح آن می‌توان از نمودار شماره 2 استفاده کرد.

این نمودار مقدار درصد L.G.S که باید از مقدار مشخص شده در منحنی 1 کم شود را نشان می‌دهد.

اگر گل حاوی روغن باشد نمودار شماره 3 مقدار درصد L.G.S را که باید از مقدار واقعی کم شود تا جواب صحیح (با وجود روغن در گل ) بدست آید را نشان می‌دهد.

وقتی که مقدار L.G.S صحیح مشخص شد درصد بنتونایت نیز بصورت تخمینی از نمودار شماره 4 بدست می‌اید.

درصد کل جامدات معلق در گل با تفریق مقدار تصحیح شده درصد L.G.S از نمودار 3 و 4 و درصد مواد جامد از طریق Retort kit بدست می‌آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در گلهای سبک که فقط حاوی L.G.S می‌باشند مشخص کردن درصد حجمی ذرات جامد بسیار ساده است زیرا فقط نیاز به وزن گل، شوری و مقدار نفت در گل دارد تا محاسبات انجام گیرد معادله زیر بطور کلی در گلهای سبک وزن کاربرد دارد.

 

 

این محاسبات می‌تواند تشخیص دقیق‌تری از درصد ذرات جامد در مقایسه با دستگاه Retort kit به ما بدهد تنها دلیل استفاده از Retort kit در گلهای سبک وزن می‌تواند بدست آوردن درصد نفت باشد.

اگر گل حاوی هیچ‌گونه نفت یا نمکی نباشد معادله کلی آن بصورت زیر است:

 

نمودار دیگری تهیه گردیده تا معادلات کلی گلهای سبک وزن را نشان دهد در این نمودار وزن مخصوص L.G.S برابر 2.6 و وزن مخصوص نفت 0.84 در نظر گرفته شده است.

برای استفاده از این نمودار باید تقاطع بین وزن گل و مقدار کلراید موجود در گل را پیدا کرده و درصد مواد جامد را از حاشیه سمت چپ آن قرائت کرد اگر گل حاوی روغن باشد نتیجه بدست آمده باید اصلاح گردد بر روی منحنی کوچک واقع در بالای صفحه تقاطع بین مقدار کلراید و درصد نفت را پیدا کرده و درصد اضافی ذرات جامد را در سمت چپ قرائت کنید این مقدار اضافی ذرات جامد باید به درصد ذرات جامد اصلی اضافه شود تا درصد کلی و تصحیح شده ذرات جامد بدست آید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده :
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:55 ب.ظ

Cheers. Terrific information!
rx cialis para comprar cialis coupons cialis 30 day trial coupon import cialis online prescriptions cialis cialis without a doctor's prescription cialis side effects safe site to buy cialis online where cheapest cialis cialis rezeptfrei sterreich
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:29 ق.ظ

Great stuff, With thanks!
venta cialis en espaa acquistare cialis internet we choice cialis uk effetti del cialis cialis 20 mg usa cialis online we choice cialis uk cialis pills buy online cialis 5mg brand cialis generic
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:25 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of posts.

cialis kaufen cialis great britain deutschland cialis online cialis online nederland prezzo cialis a buon mercato price cialis wal mart pharmacy generic cialis at walmart cialis sicuro in linea click now buy cialis brand cialis 5 mg para diabeticos
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web site, and article is genuinely fruitful designed for me, keep up posting these content.
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:45 ق.ظ

You made your stand extremely effectively..
fast cialis online cialis sicuro in linea tadalafil only now cialis 20 mg cialis ahumada look here cialis cheap canada interactions for cialis cilas cialis vs viagra when can i take another cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:49 ق.ظ

Thanks! Helpful stuff.
preis cialis 20mg schweiz cialis coupons cialis tablets for sale cialis daily dose generic cialis patent expiration achat cialis en europe look here cialis order on line cialis prezzo in linea basso cialis generico milano achat cialis en suisse
جمعه 17 خرداد 1398 07:07 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis canada cialis cipla best buy cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri generic cialis if a woman takes a mans cialis click now cialis from canada acheter du cialis a geneve acheter cialis kamagra legalidad de comprar cialis
چهارشنبه 8 خرداد 1398 04:10 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in a few minutes a villa for rental by city, a range
of rooms lofts and villas. Be stunned at the wonderful pictures and data that
they have to make available you. The site is a center for everybody the
ads inside the
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:36 ق.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's
challenging to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.
I must say you have done a amazing job with this.

Also, the blog loads very fast for me on Opera.

Superb Blog!
سه شنبه 7 خرداد 1398 11:50 ب.ظ
Spot on with this write-up, I seriously think this amazing site needs a great deal more attention. I'll probably be
back again to read more, thanks for the information!
چهارشنبه 1 خرداد 1398 08:04 ب.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore he/she needs to be available that in detail,
therefore that thing is maintained over here.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 10:44 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like
you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of
that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 06:22 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This post posted
at this site is genuinely fastidious.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 02:25 ق.ظ
great points altogether, you simply won a logo new reader.
What might you suggest in regards to your put up that you made a few days in the
past? Any sure?
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 09:24 ب.ظ
In fact nno matter iif someone doesn't understand aftefward its up to other viewers that they will help,
so heee it happens.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 11:53 ق.ظ
I have visited your website many times, and found it
to be very informative
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:54 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up
and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and
both show the same results.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 04:08 ب.ظ
I used to be suggested this website via my cousin. I am not positive
whether or not this submit is written via him as no one else recognize such distinct
approximately my difficulty. You are wonderful!
Thanks!
جمعه 20 اردیبهشت 1398 03:51 ق.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be useful to read through articles from other
authors and practice something from their websites.
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 09:08 ق.ظ
نحن خبرة فى سامسونج فى مصر و افضل مراكز تبحث عنها
عندما یواجهك عطل فى میكرویف سامسونج .حیث
اننا نوفرالاصلاحبالكامل فى منزل
العمیل ولا یتم سحب المیكرویفنهائیا من مكان اقامتك هذا بالاضافة
الى اننانمتلك طاقم عمل من فنیینمدربین على الاصلاحالفورى لجمیع مشاكل افران سامسونج المیكرویف و استبدال كل قطع الغیار التالفةبأخرى جیدةهذا بجانب تمیزهم بالخبرةالعالیة و التى تمكنهم التصلیح فورا منزل العمیل و الخبرة التى تمتد الى مدةطویلة
لا تقل عن 25عام متواصلة فى صیانة میكرویفسامسونج
http://samsung.microwavemisr.com/
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 09:23 ق.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to
no back up. Do you have any methods to stop hackers?
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 08:42 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up.
The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do
with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The layout look great though! Hope you get the problem
resolved soon. Kudos
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 05:45 ق.ظ
When someone writes an paragraph he/she maintains the thought of a user in his/her
mind that how a user can know it. Therefore that's why this article is
perfect. Thanks!
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 04:50 ق.ظ
Useful information. Fortunate me I discovered your web site by chance,
and I am shocked why this twist of fate didn't came about
in advance! I bookmarked it.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 12:07 ب.ظ
Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this site,
and your views are good in support of new users.
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 03:08 ق.ظ
Thanks for the marvelous posting ! I really enjoyed reading it, you are a great author . i will make certain to bookmark your blog and will often comeback down the road.
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 07:03 ب.ظ
مراكز ال جى نعتبر خبرة فى ال جى الاوائل فى مصر و اكبر مراكز تبحث عنها عندما یصادفك مشكلة فى مكانس ال جى .حیث اننا نوفرالخدمةبالكامل فى بیت العمیل ولا یتم نقل الثلاجات نهائیا من مكانه هذا بالاضافة الى اننانملك طاقم عمل
من فنیینمدربین على الاصلاحالفورى لجمیع اعطال اجهزة ال جى الثلاجات و
استبدال جمیع قطع الغیار التالفةبأخرى ذات جودة عالیةهذا بجانب تمیزهم بالكفاءةالعالیة
و التى تمكنهم الاصلاحفورا منزل العمیل و الخبرة التى تمتد الى مدةطویلة لا تقل عن 21 عاممتواصلة
فى اصلاح مكانس ال جى

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة میكروویف ال
جى فى المنزل و كل ما علیك
هو الاتصال بنا على ارقام صیانة میكروویف ال جى فى
مصر نحن فى انتظارك اینما كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الافضل فى
مجال عملنا و الاسرع فى التعامل معك و نقدم
لك الصیانة الممیزة فى كل مودیلات میكروویف ال جى
سه شنبه 27 فروردین 1398 10:36 ب.ظ
خدمات ال جى نعتبر متخصصون ال جى الاوائل فى
مصر و اكبر خدمات تبحث عنها عندما یقابلك اعطال فى شاشات ال جى .حیث اننا نوفرالاصلاحبالكامل فى بیت العمیل ولا یتم سحب الغسالات نهائیا من مكانه هذا بجانباننالدینا طاقم
عمل من فنیینمدربین على الاصلاحالفورى لجمیع مشاكل اجهزة
ال جى الغسالات و تغییر جمیع قطع الغیار العاطلةبأخرى ذات جودة
عالیةهذا ب الاضافة تمیزهم بالخبرةالعالیة و التى تمكنهم الاصلاحفورا منزل العمیل و
الخبرة التى تصل الى الى سنواتطویلة لا تقل عن 21 عاممتواصلة فى تصلیح
مكانس ال جى

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة مكانس ال جى فى المنزل و كل ما علیك هو
الاتصال بنا على مركز صیانة میكروویف ال جى فى
مصر نحن فى انتظارك اینما كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الاحسن
فى مجال عملنا و الاسرع فى
التعامل معك و نقدم لك الصیانة المتمیزة
فى كل مودیلات شاشات ال جى
یکشنبه 25 فروردین 1398 04:00 ب.ظ
今最も高品質Nランクのスーパーコピー時計激安通販専門店
https://www.hsq.de/index.php/kontakt https://www.hsq.de/index.php/kontakt
یکشنبه 25 فروردین 1398 03:59 ب.ظ
弊店は世界一流ブランドスーパーコピー時計を取扱っています。オメガコピー、オメガスーパーコピー
https://www.wiegersmadrachten.nl/diensten/ https://www.wiegersmadrachten.nl/diensten/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو