تبلیغات
DRILLING FLUID - «سیالات پایه کلسیمی» "Calcium Based Muds"
DRILLING FLUID

«سیالات پایه کلسیمی»  "Calcium Based Muds"

سیالات پایه کلسیمی قدرت بازدارندگی بالاتری نسبت به سیالات پایه نمکی دارند آنها بوسیله کاهش هیدراسیون رسها (کاهش آبگیری) مقاومت بالایی در مقابل آلودگی‌ها داشته و در برابر مقادیر مختلف Solids ثابت بوده ولی حجم بالای Solids خواص رئولوژی آنها را ناپایدار می‌سازد.

در این سیالات آلودگی‌هایی نظیر کلسیم و منیزیم تاثیری در عملکرد گل ندارد ولی یون کلراید عملکرد این گل را بطور قابل ملاحظه‌ای مورد تاثیر قرار می‌دهد.

غلظت بالای 100000 میلی‌گرم در لیتر کلراید باعث ایجاد محدودیت در عملکرد موثر سیال می‌شود همچنین وقتی که دمای ته چاهی از  بیشتر شود این سیالات بدلیل قابلیت تغلیظ در دمای بالا از حالت نرمال خارج می‌شوند.

سه گروه عمده گلهای پایه کلسیمی عبارتند از:

1) Lime mud

2) Lime / mor – rex mud

3) GYP Mud

1) گل آهکی   Lime mud

نوعی گل باز دارنده آهکی بوده که حداکثر تا دمای  قابل استفاده است. مزیت این نوع گلها قابلیت پذیرش ذرات جامد بالا می‌باشد.

با توجه به محدوده‌های مختلف آلکالینیتی و میزان آهک، این دسته گلهای کلسیمی به سه گروه تقسیم می‌شوند.

Lime mud classification Based on Alkalinity Ranges

High Lime

Intermediate

Low Lime

 

5-10

2-5

0.82

 

15-25

9-15

4.9

 

قابلیت انحلال کلسیم بین 120 تا 400 میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد و باید با حساسیت زیادی به آن نگاه کرد بنابراین تست عصاره گل جهت کنترل آلکالینیتی () بسیار مهم است چون وقتی () رو به افزایش باشد نشان‌دهنده آن است که کلسیم کمتری وارد محلول می‌شود و انحلال کلسیم رو به افزایش است.

اگر میزان کلسیم قابل حل بدرستی کنترل نگردد خواص رئولوژی گل بالا رفته و شرایط نامناسبی حادث می‌گردد.

نگه داشتن PH بین 10.5 تا 12.5 باعث کاهش انحلال آهک می‌شود. برای این منظور می‌توان از کاستیک سودا (NaOH) و یا هیدروکسید پتاسیم (KOH) استفاده کرد. باید توجه داشت بالاترین میزان کلراید دراین گلها بین 40000 تا 50000 میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد و نباید کلراید از این محدوده فراتر رود.

این گلها بطور کلی حاوی رسهای تجارتی، کاستیک سودا، مواد ضد کلوخه‌ای، آهک (به عنوان منبع کلسیم) و یک ماده کنترل آبدهی گل می‌باشد.

 


مواد عمده گل آهکی

عملکرد

غلظت بر حسب

افزودنیها

Viscosity

Filtration control

22-26

Bentonite

Deflocculant

2-6

Lignosulfonate

Inhibitive

Alkalinity control

2-10

Lime

Alkalinity control

Inhibitive

10.5-12.5

NaOH/KOH

Filtration control

2- 4

Lignite

Filtration control

3 - 4

starch

Filtration control

0.25-1.5

PAC

 

 

نمونه خواص گلهای پایه آهکی Low lime & High Lime

APi

F.L

Excess

Lime

 

PH

 

PM

GeLS

 

Y.P

 

PV

CPS

MW

PPG

6

12

1

2

10.5

12.5

1-2

5

10

0-2

0-4

6

10

15

18

Low

Lime

10.0

6

12

5

15

11.5

12.5

5-10

12

18

0-2

0-4

6

10

15

18

High

Lime

10.0

 

بطور تقریبی می‌توان حساب کرد که برای تامین فیلتریت آلکالینیتی () چه مقدار کاستیک باید به سیستم اضافه گردد. جدول زیر نمونه ای از محاسبه سرانگشتی کاستیک برای رسیدن به  مورد نظر میباشد.

   

1.0

1

3.0

2

5.0

3

7.0

4

 

 از مزایای این گل می‌توان به گرانروی و ژل پایین و همچنین مقاومت در برابر درصد بالای مواد جامد اشاره کرد. این موارد باعث شده تا بتوان وزن گل را به راحتی تا PPG 18 افزایش داد.

این سیستم گل بدلیل Inhibitive (بازدارنده) بودن، توانایی جلوگیری از هیدراکسیون رسهای فعال و شیلها را دارا می‌باشد همچنین در برابر آلودگی‌هایی نظیر سیمان و انیدرید و نمک (mg/Lit 50000) مقاوم می‌باشد.

اما این سیال در مواقعی که در معرض دمای  قرار بگیرد غلظت زیادی پیدا کرده و خواص رئولوژی مطلوب خود را از دست می‌دهد. در این حالت باید در ابتدا سعی کرد گرانروی را پائین آورد سپس برای تثبیت خواص رئولوژی از مواد ضد کلوخه‌ای (پالیمری) که توان دمایی بالاتر از  را دارا می‌باشند استفاده کرد.

 

 


آلودگیها و راه‌های درمان Lime muds

راه درمان

نشانه‌ها

آلودگیها

رقیق سازی زیاد-بهبود کیفیت دستگاه‌های کنترل مواد جامد

بالا رفتن P.V و Gel و درصد Solids در تست Retort

High

solids

احتمال وقوع جریان - پس افزایش وزن را مدنظر بگیرید - PH توسط کاستیک بالا برده شود و سپس خواص رئولوژی و F.L را توسط PAC و استارج کنترل کنید. اگر سازند نمکی بیشتری باید حفاری شود باید گل را از نمک اشباع کرد.

افزایش کلراید، Y.P، Gel و F.L کاهش  PH، PF و Pm

Salt / salt water

اضافه کردن آهک جهت کنترل Pm - اضافه کردن کاستیک جهت کنترل Pf - مقدار ذرات جامد باید در حداقل ممکن نگه داشته شود

افزایش Mf – ژل ده دقیقه - کاهش Pm و PH هنگام جریان CO2 و درمان آن با آهک ایجاد (CaCO3) می‌کند

Carbonates/

Co2/

Influx

(جریان به مقدار کم)

آزمایش مواد صورت گیرد.

بروشور مواد مطالعه شود

بالا رفتن مقدار مواد مصرفی - عدم ثبات در خواص گل

کیفیت بد مواد

اضافه کردن ضد کف غیر سمی

وجود کف بر روی مخازن

کف کردن گل

کاهش دادن (L.G.S)  - استفاده از لیگنوسولفنایت و مواد پالیمری با تحمل دمایی بالاتر از

اضافه شدن فشار جهت راه انداختن گل بعد از Trip بالا رفتن غلظت گل flowline

بالا رفتن ژل در اثر حرارت

 

(2     Lime / Mor – Rex Muds

این گلها مشابه گلهای آهکی هستند ولی از ماده MOR – REX که ماده‌ای ضد گلوخه‌ای و نوعی پلی ساکارید می‌باشد جهت برطرف نمودن مشکلات رئولوژی گل استفاده می‌شود.

MOR – REX نوعی تیتر غیرسمی بوده و ضد تجمع ذرات عمل می‌کند در این سیستم PH باید بین .511 تا 5.12 نگه داشته شود. برای این منظور از کاستیک سدیم و کاستیک پتاس استفاده می‌شود. کاستیک پتاس بدلیل داشتن یون پتاسیم عامل بازدارندگی نیز می‌باشد.

بدلیل استفاده از MOR-REX در این گل نیازی به لیگنوسولفونایت (عامل ضد کلوخه‌ای در گل آهکی) نیست و باید دانستن خواص رئولوژی در این گل نسبت به گل آهکی بالاتر می‌باشد.


آلودگیها و راه‌های درمان Lime muds

عملکرد

غلظت بر حسب lb/BbL

افزودنیها

Viscosity

Filtration control

/0-30

Bentonite

 

2-10

Lime

Deflocculant

2-5

MOR-REX

Filtration contpol

2-6

starch

Alkalinity control

Inhibition

11.5-12.5

NaoH/KOH

Filtration control

viscosity

0.25-1.25

PAC

Filtration control

2-10

Lignite

Hole stabilizer

Filtration control

2-8

Gilsonite

 

 

 

خواص گل Lime / MOR – REX:

این گل دارای کلسیم محلول بیشتر و همچنین ژل و یلدپوینت بالاتری نسبت به گلهای پایه آهکی معمولی دارد.

جدول زیر نشان دهنده خواص این گل می‌باشد:

نمونه خواص گلهای پایه آهکی Lime / MOR - REX

Filtrate

 

Ca++

mg/L

PH

 

PM

Gel

 

YP

 

PV

cps

وزن حجمی

8-12

200

800

11-12

2-3

10-15

 

2-20

9-12

9

6-8

200

600

11-12

2-3

10-15

 

2-15

15-20

12

 

موارد آلودگی‌ها و راه‌های درمان این گل مشابه گلهای Lime می‌باشد. برای این منظور به آلودگی‌های سیال Lime muds مراجعه شود.

5) سیالات ژیپسمی                                                  GYP Muds

این گل در ابتدا جهت حفاری بخش‌هایی از سازند که حاوی مقدار زیادی انیدرید بود، استفاده می‌شد. کمبود یک ماده موثر ضد کلوخه‌ای استفاده از این گلهای سبک با غلظت و ژل بالا را محدود کرده بود. تا اینکه با معرفی ماده‌ای به نام کروم لیگنوسولفنایت به عنوان ماده ضد کلوخه‌ای تحولی در این نوع سیال بوجود آمد.

چنانچه  این گل را بین 0.1 تا 0.4 نگه داشته شود، تحمل دمای  را دارد. این سیالات نسبت به سیالات آهکی دارای Fluid Loss بالاتری هستند و نیاز به یک ماده ضد کلوخه‌ای دارند. این گلها دارای قابلیت انحلال کلسیم بالاتری می‌باشند و محدوده PH برای این گلها بین 9.5 تا 12.5 می‌تواند متغیر باشد ولی بطور معمول باید PH بین 9.5 تا 11 نگه داشته شود. بنابراین سختی گل در سطح بالاتری باقی می‌ماند که این امر باعث خاصیت بازدارندگی گل می‌شود. یون کلسیم در محدوده 200 تا 1200 gr/L نگه داشته می‌شود. این گل تا حدود 100000 mg/L می‌تواند کلراید را تحمل کند.

همانطور که گفته شد این گل می‌تواند تا دمای را تحمل کند که در این بین کنترل ذرات جامد سبک (L.G.S) در سیستم بسیار مهم می‌باشد.

افزایه‌های اصلی این گل شبیه گلهای آهکی می‌باشد. تفاوت آن در غلظت مواد ضد کلوخه‌ای و افزایه‌های مواد کنترل آبدهی گل می‌باشد که بیشتر از سیالات آهکی است.

 نمونه خواصی از  گلهای ژیپسمی

Filtrate

 

Ca++

mg/L

PH

 

PM

Gel

 

Y.P

 

P.V

وزن حجمی

8-12

600

1200

9.5-11

0.2-0.7

10-15

 

6-10

12-15

9

6-8

200

600

11-12

2-3

10-15

 

2-15

15-20

12

 


مواد عمده گل GYP

عملکرد

غلظت بر حسب lb/BbL

افزودنیها

Viscosity

Filtration control

20-24

Bentonite

Deflocculant

4-8

Lignosulfonate

Inhibition

Alkalinity control

4-8

GYPsum

Alkalinity control

9.5-11

Caustic soda

Inhibition

-

Caustic potash

Deflocculant

2-3

DESCO

Filtration control

2-6

starch

Viscosity

Filtraion control

0.25-1.5

PAC

weighting agent

As needed

For density

Barite

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : رضا سپهوند
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:14 ب.ظ

With thanks, A lot of advice.

wow look it cialis mexico dose size of cialis cialis great britain cialis generika cialis daily dose generic cialis billig sialis cialis savings card viagra cialis levitra when can i take another cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:08 ق.ظ

Thanks a lot, I value it.
cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg viagra cialis levitra buy brand cialis cheap cialis coupons wow look it cialis mexico cialis canadian drugs where to buy cialis in ontario cialis 20 mg effectiveness click here to buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 07:56 ق.ظ

Truly tons of terrific info!
deutschland cialis online cialis super acti cialis cuantos mg hay cialis generisches kanada buy online cialis 5mg cialis alternative cialis cipla best buy generic cialis at walmart cialis from canada achat cialis en europe
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:35 ب.ظ

You expressed this very well!
miglior cialis generico side effects for cialis cialis tablets for sale price cialis best cialis 05 cialis sicuro in linea cialis 30 day trial coupon enter site very cheap cialis link for you cialis price cialis 100 mg 30 tablet
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:06 ق.ظ

Excellent tips. Thanks.
cialis rckenschmerzen cialis generisches kanada buy cialis online cheapest we like it cialis price cialis great britain prezzo cialis a buon mercato cialis dosage recommendations cialis 50 mg soft tab tadalafil 10 mg cialis tablets for sale
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
جمعه 16 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Truly tons of great facts!
cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online legal cialis farmacias guadalajara cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pro only now cialis for sale in us cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill cialis 5 effetti collaterali canadian drugs generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:58 ق.ظ

You actually revealed that terrifically!
cialis 50 mg soft tab cialis price thailand cialis canadian drugs american pharmacy cialis dosagem ideal cialis buy cialis online cheapest cialis arginine interactio cialis alternative buy cialis uk no prescription recommended site cialis kanada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:34 ب.ظ

Really plenty of superb information!
how do cialis pills work sialis cialis rckenschmerzen miglior cialis generico calis miglior cialis generico buy cialis online legal wow look it cialis mexico buy cialis online nz order a sample of cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:03 ق.ظ

Useful knowledge. Appreciate it.
does cialis cause gout viagra vs cialis buy cialis online legal the best site cialis tablets cialis 50 mg soft tab weblink price cialis generic low dose cialis cialis 20 mg best price acquisto online cialis cialis generic tadalafil buy
دوشنبه 12 آذر 1397 12:02 ب.ظ

Fantastic information. Thank you!
warnings for cialis are there generic cialis cialis farmacias guadalajara fast cialis online tadalafil 20mg does cialis cause gout when will generic cialis be available generic for cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg buy
یکشنبه 11 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Reliable write ups. Many thanks.
cialis online deutschland buy online cialis 5mg cialis 50 mg soft tab preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cut in half cialis professional yohimbe get cheap cialis cialis online deutschland cialis daily reviews click now buy cialis brand
شنبه 10 آذر 1397 11:24 ق.ظ

With thanks. A good amount of forum posts.

we use it 50 mg cialis dose cialis cost recommended site cialis kanada cialis online napol buy brand cialis cheap price cialis best generic cialis tadalafil best generic drugs cialis sialis we recommend cialis best buy
شنبه 10 آذر 1397 12:08 ق.ظ

With thanks. An abundance of information!

comprar cialis 10 espa241a prescription doctor cialis cialis generique no prescription cialis cheap generic cialis 20mg uk cialis prices in england viagra cialis levitra generic for cialis viagra or cialis cialis taglich
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:20 ق.ظ

Really a good deal of fantastic tips!
40 mg cialis what if i take cialis kaufen tarif cialis france 200 cialis coupon buy cheap cialis in uk cialis 20mg preis cf how to buy cialis online usa cialis daily dose generic cialis online deutschland where do you buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:56 ب.ظ

Thanks a lot. I value this!
cialis 5 effetti collaterali tadalafil generic comprar cialis navarr buying cialis in colombia cialis pills cialis wir preise side effects of cialis cialis dose 30mg only best offers cialis use cilas
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:44 ق.ظ

Whoa tons of wonderful info.
levitra 20mg levitra online cheap 20mg levitra vardenafil 20mg buy levitra 10mg levitra prices levitra online buy levitra generic levitra online levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 02:14 ق.ظ

Cheers, I appreciate this.
look here cialis cheap canada cialis 5 effetti collaterali 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg how do cialis pills work cialis 5 mg effetti collateral when will generic cialis be available viagra vs cialis vs levitra cialis et insomni rx cialis para comprar
شنبه 7 مهر 1397 08:37 ب.ظ

Reliable forum posts. Thank you.
cialis purchasing cialis generika in deutschland kaufen compare prices cialis uk how do cialis pills work cialis authentique suisse buy name brand cialis on line cialis pas cher paris 200 cialis coupon buy cialis cost of cialis per pill
شنبه 31 شهریور 1397 03:19 ب.ظ

Amazing posts. Regards.
canada medications buy canadian online pharmacies legitimate Northwest Pharmacy canada medication best canadian pharmacy buy viagra now reputable canadian prescriptions online canada online pharmacies medication canadian rx world pharmacy pharmacy times
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:44 ق.ظ

Nicely put, Regards.
free generic cialis we use it 50 mg cialis dose cialis daily dose generic cialis soft tabs for sale look here cialis cheap canada cialis australia org cialis for daily use buy cialis online does cialis cause gout cialis 30 day trial coupon
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:55 ب.ظ

Reliable facts. Thanks a lot!
canadian pharmacy viagra brand drugs for sale canadianpharmacy cialis canadian pharmacy canadian pharmacies without an rx online pharmacy canada canadian pharmacies online prescriptions canada medications buy canada online pharmacies medication canadian medications list
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:55 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of information.

viagra buy viagra how do i order viagra online buy viagra online at buy brand viagra online without prescription where to buy real viagra where to buy viagra pills viagra online cheap online pharmacy viagra generic buy viagra pills online uk buy viagra low cost
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

Reliable knowledge. Thank you!
generic cialis pro cialis rezeptfrei cialis per paypa cialis rezeptfrei cialis in sconto sublingual cialis online buy online cialis 5mg cialis generico safe site to buy cialis online cialis para que sirve
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:00 ب.ظ

You mentioned that adequately.
cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis cialis dosage recommendations acheter cialis kamagra cialis for sale south africa cialis therapie buy cialis online nz cialis canada on line cialis coupons printable cialis kaufen bankberweisung
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:43 ب.ظ

You actually mentioned it exceptionally well!
buy cialis cheap 10 mg cialis prices effetti del cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis lilly tadalafi prices on cialis 10 mg cialis professional from usa wow cialis tadalafil 100mg dose size of cialis wow look it cialis mexico
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:32 ب.ظ

Good facts. With thanks!
buy cialis online legal 200 cialis coupon click here take cialis miglior cialis generico order a sample of cialis cialis patent expiration cialis for daily use if a woman takes a mans cialis cialis generique 5 mg online prescriptions cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:52 ق.ظ

Regards, Very good information.
buy discount viagra order viagra how do i get viagra online where to buy viagra in stores buy viagra soft online buy cheap viagra online with prescription order online pharmacy can you buy viagra without prescriptions buy generic viagra online safely buying viagra online legal
جمعه 3 فروردین 1397 02:38 ب.ظ

With thanks, I enjoy this.
buy cialis uk no prescription only now cialis for sale in us cialis online nederland generic cialis pro cialis generico lilly cialis dosage cialis tablets for sale cialis from canada tesco price cialis recommended site cialis kanada
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:38 ب.ظ

Seriously quite a lot of very good data!
cialis italia gratis tadalafil 20mg buy original cialis cialis price thailand cialis 20mg prix en pharmacie recommended site cialis kanada cialis 5 mg schweiz legalidad de comprar cialis cialis for sale in europa cialis price thailand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی