تبلیغات
DRILLING FLUID - ازمایشها وتستهای حفاری
DRILLING FLUID

آزمایشات گل حفاری

- روش اندازه‌گیری Mf و Pf:

1) مقدار 1 میلی‌لیتر عصاره گل را درون ظرف ریخته و 5 میلی‌لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید.

2) 2 یا چند قطره اندیکیتور فنل فتالئین به محلول اضافه کرده تا به رنگ صورتی درآید.

3) اسید سولفوریک 0.02 نرمال را قطره به قطره به محلول اضافه کرده و هم زمان هم بزنید تا رنگ صورتی به بی‌رنگ تبدیل شود (به رنگ قبلی برگردد).

نکته: اگر رنگ عصاره کدر و تیره باشد، بطوری که نتوان برگشت رنگ صورتی را تشخیص داد خاتمه عمل زمانی است که PH محیط به 8.3 کاهش یابد. (نمونه می‌تواند بوسیله آب مقطر رقیق‌سازی شود)

4) مقدار مصرفی اسید سولفوریک را به عنوان Pf اعلام می‌نمائیم واحد آن نیز میلی‌لیتر می‌باشد.

5) به همین محلول قبلی مقدار 3 تا چهار قطره متیل اورنژ اضافه کرده تا سبز رنگ گردد.

6) با اسید سولفوریک 0.02 نرمال محلول را تیتر نمائید. تا به رنگ زرد درآید در این موقع PH محیط 4.3 خواهد بود.

7) مجموع اسید مصرفی در هر دو آزمایش به عنوان MF اعلام می‌شود.

مثال: اگر نیم میلی‌لیتر اسید برای تست Pf مصرف شود و 0.3 میلی‌لیتر اسید برای تیتراسیون متیل اورنژ مورد استفاده قرار گیرد Mf برابر با 0.8 می‌باشد.

 

- روش تست با کلراید باریم (BaCl2):

1) یک میلی‌لیتر عصاره گل را درون ظرف قرار دهید.

2) دو قطره کلراید باریم 10 درصد به سلوشن اضافه کنید (این ماده بسیار سمی است و نباید بوسیله دهان بدرون پیپت کشیده شود).

3) موارد 2 تا 4 آزمایش قبل را تکرار کنید تا مقدار Pf بدست آید.

4) با یک حساب سرانگشتی اگر مقدار کلراید باریم مصرفی شما  یا کمتر از  مقدار Pf آزمایش قبل باشد گل دارای آلودگی کربناتی است.

مثال: اگر 1 میلی لیتر اسید برای تست Pf در آزمایش قبل بکار رفته باشد پس Pf برابر 1 است حال در آزمایش دوم یعنی کلراید باریم، مقدار 0.4 میلی‌لیتر اسید مصرف شود، بنابراین آلودگی کربناتی وجود دارد چون مقدار BaCl2 کمتر از  مقدار  آزمایش قبل است.

 

آزمایش :

1) یک میلی‌لیتر از گل درون ظرف آزمایش می‌ریزیم.

2) 25 میلی‌لیتر آب مقطر به آن اضافه می‌کنیم.

3) 5 قطره معرف فنل فتالئین اضافه کرده و هم می‌زنیم تا رنگ محلول صورتی شود.

4) بوسیله اسید سولفوریک 0.02 نرمال (یا 0.1 نرمال) تیتر می‌کنیم تا رنگ صورتی از بین برود.

نکته: اگر محیط آزمایش کدر باشد که تغییر رنگ مشاهده نشود پایان آزمایش زمانی است که PH محیط به 8.3 برسد.

5) مقدار اسید مصرفی را به عنوان  گزارش می‌کنیم اگر اسید 0.1 نرمال مصرف کرده باشیم باید آن را در 5 ضرب کنیم تا مقدار «» بدست آید.

 

- روش تعیین مقدار آهک:

1)  و  را طبق روشهای توضیح داده شده، بدست می‌آوریم.

2) کسر آب موجود در گل (کسر اعشاری ) را بوسیله دستگاه Ritort kit بدست می‌آوریم.

3) مقدار آهک (Lime Content) موجود در گل را به روش زیر محاسبه کنید.

 

 

 

- آزمایش آلکالینیتی عصاره گل (): Filtrate Alkalinity 

1) یک میلی‌لیتر از عصاره را درون ظرف ریخته و 24 میلی‌لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید.

2) مقدار 2 میلی‌لیتر هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال به آن اضافه کرده و خوب هم بزنید.

3) PH را اندازه بگیرید اگر 11.4 یا بالاتر باشد مرحله بعد را اجرا کنید در غیر اینصورت 2 میلی‌لیتر دیگر از هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال اضافه کنید.

4) با استفاده از استوانه مدرج، 2 میلی‌لیتر کلراید باریم اندازه گرفته و به ظرف آزمایش اضافه می‌کنیم سپس 2 تا 4 قطره فنل فتالئین ضمن هم زدن به آن می‌افزائیم تا رنگ صورتی شود.

5) محلول را به وسیله اسید سولفوریک 0.02 نرمال تیتر نموده تا اولین تغییر رنگ (بی‌رنگی) را مشاهده کنیم (PH محیط 8.3).

نکته: ممکن است رنگ صورتی بعد از گذشت مدت کوتاهی از اتمام آزمایش دوباره ظاهر شود. در اینصورت نیازی به ادامه تیتراسیون نیست.

6) مقدار اسید مصرفی را به عنوان  گزارش کنید.

- روش آزمایش بدست آوردن :

1) همان آزمایش قبل را () تکرار کنید، با این تفاوت که عصاره گل در آزمایش را حذف می‌کنیم. سپس مقدار اسید را به عنوان   گزارش کنید.

 حال محاسبات مربوطه را طبق فرمولهای زیر انجام میدهیم :

اگر

 

 

اگر

 

 

 

- آزمایش متیلن بلو : (MBC)            METHYLENE BLUE CAPACITY

محلولهای مورد استفاده جهت آزمایش:

1) محلول متیلن بلو                                                     

2) محلول هیدروژن پروکساید سه درصد              ( آب اکسیژنه)

3) محلول اسید سولفوریک 5 نرمال                                ()

 

- روش انجام آزمایش

1) 2 میلی‌لیتر از گل را درون ارلن ریخته و 10 میلی‌لیتر آب به آن می‌افزائیم سپس 15 میلی‌لیتر آب اکسیژنه 3% و نیم میلی‌لیتر محلول اسید سولفوریک 5 نرمال به آن اضافه کرده و قبل از گرم کردن آن را خوب هم می‌زنیم به مدت 10 دقیقه محلول را جوشانده پس از آن حجم محلول را با آب مقطر به 50 میلی‌لیتر برسانید.

هشدار: موقع اضافه کردن آب مقطر باید حتماً از عینک آزمایشگاهی استفاده شود چون امکان ترکیدن ارلن بسیار زیاد است.

نکته: سیالات حفاری علاوه بر بنتونایت معمولاً دارای مواد جامد دیگری نیز، می‌باشند که متیلن بلو را به خود جذب می‌کنند. افزودن آب اکسیژنه به آزمایش نیز از این بابت است تا اثر مواد آلی نظیر CMC، پلی اکریلات و لیگنوسولفنایت و لیگنایتها را خنثی نماید تا جواب آزمایش با دقت بیشتری بدست آید.

2) نیم سی‌سی از محلول متیلن بلو را با پی‌پت به ارلن اضافه کنید. پس از آن درپوش ارلن را گذاشته و آن را به مدت 30 ثانیه به هم بزنید، در حالی که ذرات موجود در گل معلق می‌باشند باید بوسیله میله شیشه‌ای یک قطره از محلول را برداشته و آن را بر روی کاغذ صافی قرار دهید. نقطه پایانی آزمایش زمانی است که حلقه رنگی آبی مایل به سبز بدور قطره تشکیل گردد.

3) وقتی که رنگ مایل به سبز شروع به انتشار در اطراف قطره نمود ارلن را به مدت دو دقیقه دیگر به هم زده و قطره دیگری از آن را بر روی کاغذ صافی قرار دهید اگر باز هم حلقه رنگی آبی مایل به سبز تشکیل گردید آزمایش به نقطه پایان رسیده است در غیر اینصورت آزمایش را طبق روال گفته شده ادامه داده تا زمانی که رنگ آبی مایل به سبز مشخص شود.

 

 

 

 

۴) مقدار محلول متیلن بلو استفاده شده را بر حسب سی سی یادداشت نمائید.

5) ظرفیت متیلن بلو گل به روش زیر محاسبه می‌شود:

 

 

 

 

 

 

- آزمایش سختی گل ():

1) 20 میلی‌لیتر آب مقطر درون ظرف آزمایش بریزید.

2) یک میلی‌لیتر از عصاره گل را به آن اضافه نمائید.

3) یک میلی‌لیتر از محلول بافر قوی  (آمونیوم هیدروکسید) به محلول اضافه کنید.

4) حدود 6 قطره Calmagite (معرف) به ظرف اضافه کرده و با میله شیشه‌ای هم بزنید اگر کلسیم یا منیزیم وجود داشته باشد رنگ محلول قرمز شرابی خواهد شد.

5) به وسیله پی‌پت و با استفاده از ورسونات استاندارد ضمن هم زدن، محلول را تیتر کرده تا زمانی که رنگ آن آبی شود مقدار مصرفی ورسونات را یادداشت کنید.

 اگر مقدار منیزیم نیز باید اندازه‌گیری شود مقدار یادداشت شده را «A» بنامید.

حال با توجه به محاسبات زیر می‌توان مقدار سختی گل را بدست آورد.

 

محاسبات:

 

 

 

گاهی اوقات به علت تیره بودن رنگ فیلتریت تشخیص نقطه پایانی آزمایش سختی، کار مشکلی است. با روش زیر می‌توان نقطه پایانی را بهتر تشخیص داد.

1) 20 میلی‌لیتر آب مقطر درون ظرف آزمایش بریزید.

2) یک میلی‌لیتر از عصاره گل را به ظرف آزمایش اضافه کنید اگر عصاره تیره باشد می‌توان به جای 1 میلی‌لیتر از 0.5 میلی‌لیتر استفاده کرد.

3) یک میلی‌لیتر معرف Masking Agent اضافه کنید.

4) یک میلی‌لیتر محلول بافر قوی آمونیوم هیدروکسید  اضافه کنید.

5) 6 قطره معرف Calmagite اضافه کرده و هم بزنید.

6) تیتراسیون آن توسط محلول ورسونات، تا زمانی که رنگ محلول بصورت آبی یا سبز درآید.

مقدار مصرفی و رسونات را یادداشت کرده و به شکل زیر حساب کنید.

 

 

- تعیین مقدار کلسیم و منیزیم:

1) 20 میلی‌لیتر آب مقطر را درون ظرف آزمایش بریزید.

2) مقدار 1 میلی‌لیتر از عصاره را به ظرف آزمایش اضافه نمائید.

3) یک میلی‌لیتر Masking Agent اضافه نمائید.

4) یک میلی‌لیتر از KOH یا NaOH هشت نرمال اضافه کرده و  قاشق چینی (0.2 گرم) معرف Calcon (یا (II) Calver اضافه کرده و بوسیله میله شیشه‌ای به هم بزنید.

5) بوسیله محلول استاندارد ورسونات، تیتر کرده تا محلول از رنگ قرمز شرابی به آبی تغییر پیدا کند مقدار مصرفی و رسونات را به عنوان عدد B یادداشت می‌کنیم.

 

 

 

 

- تعیین سختی گل  در عصاره تیره:

گاهی اوقات به علت تیره بودن عصاره گل، تشخیص رنگ و نقطه پایانی آزمایش مشکل خواهد شد. روش حاضر برای تشخیص نقطه پایانی آزمایش در عصاره‌های تیره باید مورد استفاده قرار گیرد.

- روش اول: «شامل کلیه فلزاتی که با محلول ورسونات تیتر می‌شود»

1) یک میلی‌لیتر از عصاره گل را در ظرف آزمایش بریزید.

2) 10 میلی‌لیتر از محلول Clorox (هیپوکلراید سدیم 5.25 درصد) اضافه کرده و هم بزنید (مطمئن باشید که محلول تازه بوده و دچار فساد نشده است).

3) یک میلی‌لیتر از اسید استیک به محلول اضافه کرده و هم بزنید.

4) ظرف آزمایش را بر روی هیتر قرار داده و اجازه دهید 5 دقیقه بجوشد (مقدار حجم محلول را بوسیله آب مقطر تامین کنید)

5) ظرف آزمایش را از روی هیتر برداشته و اجازه دهید تا به دمای اطاق برسد. قسمت پائین ظرف آزمایش را با آب مقطر بشوئید.

6) یک میلی‌لیتر محلول بافر قوی به آن اضافه کرده و هم بزنید.

7) شش قطره از calmagite را اضافه کرده و هم بزنید اگر سختی در آن وجود داشته باشد به رنگ قرمز شرابی تغییر خواهد کرد.

8) بوسیله پی‌پت با محلول ورسونات استاندارد تیتر کنید و مرتب هم بزنید تا زمانی که محلول به رنگ آبی در آید تغییر رنگ بصورت بنفش تا خاکستری در عصاره‌های تیره می‌تواند باشد.

 

مقدار و رسونات مصرفی را یادداشت نمائید آنگاه ToTal hardness را به شکل زیر حساب کنید.

 

= ml versenate x 400Total Hhardness as

 

- روش دوم: «شامل کلسیم و منیزیم که به عنوان کلسیم دوبار مثبت گزارش می‌شود»

1) یک میلی‌لیتر عصاره گل را درون ظرف بریزید.

2) 10 میلی‌لیتر Clorox (هیپوکلراید سدیم 5.25 درصد) به آن اضافه کنید.

3) یک میلی‌لیتر از اسید استیک به آن اضافه کرده و هم بزنید.

4) ظرف را روی هیتر قرار داده و 5 دقیقه بجوشانید. حجم محلول را بوسیله آب مقطر ثابت نگه دارید.

5) ظرف آزمایش را از روی هیتر برداشته و اجازه دهید تا به دمای اطاق برسد.

6) یک میلی‌لیتر محلول بافر قوی  به ظرف اضافه نموده و هم بزنید.

7) یک میلی‌لیتر از معرف Masking Agent به ظرف آزمایش اضافه نموده و هم بزنید.

8) 6 قطره Calmagite به ظرف آزمایش اضافه کرده و هم بزنید. اگر کلسیم و منیزیم وجود داشته باشد رنگ محلول قرمز شرابی خواهد شد.

9) با ورسونات محلول را تیتر کرده تا رنگ آن آبی شود.

(در تمام آزمایشات رنگ محلول باید کاملاً آبی شود یعنی اثری از رنگ قبلی در محلول نمانده باشد که این نقطه پایان آزمایش خواهد بود)

مقدار ورسونات را به عنوان A یادداشت کنید.

             Total Hardness (mg/l) =

 

 

 

- تست کلسیم و منیزیم بطور جداگانه:

موارد یک تا پنج در آزمایش قبلی را تکرار کنید.

6) یک میلی‌لیتر بافر هیدروکسید سدیم به ظرف آزمایش اضافه نموده و هم بزنید (جهت رسوب دادن منیزیم).

7) یک میلی‌لیتر از معرف Masking Agent به ظرف آزمایش اضافه نموده و هم بزنید.

8)  قاشق چینی (0.2 گرم) از معرف Calcon به ظرف آزمایش اضافه کرده و هم بزنید اگر کلسیم وجود داشته باشد رنگ محلول به شکل قرمز شرابی خواهد شد.

9) بوسیله ورسونات محلول را تیتر کرده تا رنگ آن از قرمز شرابی به رنگ آبی تغییر کند. مقدار ورسونات را به عنوان عدد B یادداشت کنید. آنگاه از فرمول‌های زیر کلسیم و منیزیم را محاسبه کنید.

 

 

- آزمایش :

1) 1 یا 2 میلی‌لیتر از عصاره گل درون ظرف آزمایش بریزید.

2) مقدار اسید مورد نیاز برای تیراسیون  را اضافه کنید.

3) 25 میلی‌لیتر آب مقطر به ظرف بیفزایید.

4) 10 قطره محلول پتاسیم کرومات اضافه کرده، هم بزنید تا به رنگ زرد درآید.

5) با نیترات نقره، قطره قطره تیتر کنید تا زمانی که رنگ محلول از زرد به قرمز نارنجی تغییر یابد پس از آن 30 ثانیه زمان دهید اگر رنگ آن به حالت اول برگشت پایان آزمایش است.

6) مقدار مصرفی نیترات نقره را یادداشت کنید.

اگر میزان مصرفی نیترات نقره از 10 میلی‌لیتر بیشتر شده، باید تست را با عصاره کمتر و دقت بیشتر انجام داد یا اینکه از آب مقطر جهت رقیق سازی استفاده گردد. اگر غلظت یون کلراید در عصاره گل کمتر از 10000 میلی‌گرم در لیتر باشد باید از نیترات نقره 0.0282 نرمال استفاده شود که برابر با 0.001 گرم یون  در لیتر می‌باشد.

 نتیجه آزمایش را باید بصورت میلی‌گرم در لیتر یادداشت نمود.

 

 

 

اگر غلظت یون کلراید در عصاره بیش از 10000 میلی‌گرم در لیتر باشد، باید از نیترات نقره 0.282 نرمال که معادل 0.01 گرم یون  در لیتر می‌باشد استفاده کرد.

 

 

 

 

 

برای هر نرمالیته از نیترات نقره، یون کلراید بصورت زیر محاسبه می‌شود.

 

 

 

توجه: غلظت Nacl در محلول به اندازه 1.65 بار بیشتر از غلظت یون کلراید می‌باشد.

 

 

 

 

 

(Cation Exchange Capacity For Shales Test)   - آزمایش ظرفیت تعویض کاتیونی شیلها:

 

تقریباً یک گرم از شیل خشک شده را وزن می‌کنیم، درون ارلن مایر 150 میلی‌لیتری ریخته و 50 میلی‌لیتر آب مقطر به آن می‌افزائیم. سپس نیم میلی‌لیتر اسید سولفوریک 5 نرمال به آن اضافه کرده و به آرامی به مدت 10 دقیقه می‌جوشانیم و زمان میدهیم تا محلول سرد شود. بعد از سرد شدن نیم میلی‌لیتر به نیم میلی‌لیتر به محلول متیلن بلو 0.01 نرمال اضافه کرده و هم می‌زنیم تا به نقطه پایان آزمایش برسیم.

 

 

 

 

 

- آزمایش دستگاه Retort 50cc جهت سیستم Glycol:

گلایکول به عنوان یکی از مواد بازدارنده اصلی در سیستم‌های پالیمر – گلایکولی، با جذب بر روی شیلها مقدار آن در سیستم کاهش می‌یابد. بنابراین اندازه‌گیری مقدار گلایکول درون این گل مهم است. این آزمایش می‌تواند برای انواع مختلف گلایکول مورد استفاده قرار گیرد.

دستگاه Retort استاندارد ترجیحاً 50 میلی‌لیتر باید مجهز به یک درجه کنترل دما باشد تا بتواند دمای 302 درجه فارنهایت (150 درجه سانتی‌گراد) و 950 درجه فارنهایت (510 درجه سانتی‌گراد) را تامین کند.

- روش اجرایی:

1) کپ مخصوص دستگاه را پر از گل کنید. از پشم استیل استفاده کنید. کپ و قسمت بالایی را گریس مخصوص با دمای بالا زده، به هم پیچ کنید.

2) دمای دستگاه را بر روی 302 درجه فارنهایت قرار داده و اجازه دهید تا تمام آب درون کپ تبخیر شود که حدوداً 90 دقیقه طول می‌کشد مقدار حجم بدست آمده را به عنوان حجم اولیه یا  یادداشت کنید.

3) مجدداً دمای دستگاه را بر روی 950 درجه فارنهایت تنظیم کرده و بگذارید فاز مایع درون کپ نیز تبخیر شود. این حجم را به عنوان حجم نهایی یا  در نظر بگیرید.

آنگاه خواهیم داشت:

 

 

 

نکته: در صورت وجود دیگر مواد درون این گل با نقطه جوش بالا مانند روان‌کننده‌ها یا روغن ممکن است در نتیجه نهایی ایجاد خطا کند.

 

- روش تشخیص مقدار Glycol با انجام عمل شیمیایی و سانترفیوژ:

1) مقدار 8 سی‌سی از عصاره گل را جمع‌آوری کرده و در لوله سانترفیوژ قرار دهید.

2) مقدار 3 گرم نمک NaCl به لوله آزمایش اضافه کرده و آن را به خوبی تکان دهید تا قسمت اعظم نمک در آن حل شود.

3) به مدت سه دقیقه سانترفیوژ را بچرخانید.

4) لایه‌ای از گلایکول بالای محلول تشکیل خواهد شد حجم این لایه را می‌توان از درجه‌بندی روی لوله سانترفیوژ بدست آورد.

 

 

 درصد حجم گلایگول در عصاره = درصد گلایکول در کل سیستم گل

 

 = (کسر مایع) را از آزمایش Retort بصورت درصد در نظر بگیرید. مثلاً اگر آب 80 سی‌سی باشد آنرا در عدد بدست آمده از مقدار گلایکول ضرب کرده و بصورت درصد بنویسید.

 

- آزمایش Cloud Point:

Cloud Point ( دمای ابری شدن)، دمایی ‌است که گلایکول در آن از حالت محلول به حالت نامحلول تبدیل میشود.

1) 2 تا 3 میلی‌لیتر از عصاره گل را درون استوانه مدرج  ریخته و آن را روی هیتر بگذارید.

2) یک دماسنج درون استوانه مدرج قرار دهید.

در اثر حرارت مشاهده خواهد شد که بخار گلایکول بصورت ابری درون استوانه‌ تشکیل خواهد شد (گاهی گلایکول مایل به تیره خواهد شد.) بخار گلایکول پس از بالا رفتن به دیواره استوانه برخورد کرده ، بصورت قطرات شبنم بر روی دیواره استوانه قرار گرفته و به پائین برمی‌گردد. به این حالت Cloud Point گلایکول گفته میشود.  در این موقع دما را یادداشت کرده و به عنوان دمای نقطه ابری شدن اعلام می‌کنیم.

 

 

 

شکل محلول و نامحلول گلایکول

 

- روش تعیین یون پتاسیم بوسیله پرکلراید سدیم جهت تشخیص کیفیت KCl

مواد و تجهیزات لازم:

1) محلول پرکلراید سدیم () g150 در 100 میلی‌لیتر آب مقطر

)پرکلراید سدیم یک ماده منفجره در حالت خشک می‌باشد این ماده اگر مرطوب نگه داشته شود هیچ خطری ندارد.(

2) محلول کلراید پتاسیم استاندارد (14 گرم KCL در 100 میلی‌لیتر آب مقطر).

3) دستگاه سانترفیوژ با دور تقریبی 1800 دور در دقیقه

4) گراف استاندارد KCl

5) استوانه مخصوص و مدرج 10 میلی‌لیتری

آماده‌سازی تجهیزات:

1) تنظیم کردن (کالیبره) دستگاه سانترفیوژ

اگر سانترفیوژ الکتریکی باشد آن را روی 1800 دور در دقیقه بوسیله دستگاه rheostat قرار می‌دهیم.

اگر سانترفیوژ دستی باشد بطور نسبی می‌توان 1800 دور در دقیقه را به روش زیر بدست آورد.

الف) مشخص کنید که با هر دور دسته دستگاه، قسمت چرخان سانترفیوژ چند دور می‌چرخد. مثلاً دسته دستگاه را بسیار آسان بچرخانید و تعداد دور قسمت چرخان را شمارش کنید.

ب) مشخص کنید برای 1800 دور، دسته دستگاه چند بار باید بچرخد.

2) آماده‌سازی منحنی کلراید پتاسیم استاندارد

الف) برای مصرفی 1 درصد تا 8 درصد بطور جداگانه تست راهنما انجا می‌دهیم.

مثلاً اگر قرار باشد 1% پتاسیم کلراید در سیستم داشته باشیم چنانچه KCl درجه خلوص مناسب داشته باشد باید  3.5 پتاسیم کلراید مصرف کنیم (به جدول صفحه 93 مراجعه شود).

این آزمایشات را هشت مرتبه یعنی از 1% تا 8% با پوند مصرفی‌های ذکر شده در جدول انجام دهید. در هر مرحله در ازای هر 3.5 پوند مصرفی پتاسیم کلراید 0.5 میلی‌لیتر از نمونه آزمایش را درون ظرف سانترفیوژ ریخته و مابقی تا 7 میلی  را آب مقطر اضافه می‌کنیم.

ب) مقدار 3 میلی‌لیتر پر کلراید سدیم به آن بیفزائید.

ج) به مدت 1 دقیقه با 1800 دور در دقیقه سانترفیوژ را می‌چرخانیم و مقدار رسوب را می‌خوانیم.

د) در یک کاغذ شطرنجی با خانه‌های مستطیل شکل که ضلع عمود آن مقدار رسوب KCl به میلی‌لیتر بوده و ضلع افقی آن مقدار KCl مصرفی به پوند در شبکه می‌باشد، نقاط نشانه از برخورد مقدار مصرفی و مقدار رسوب در 8 آ‍زمایش بالا را بدست می‌آوریم. آنگاه از جدولی مطلوب جهت تشخیص کیفیت KCl برخورداریم.

- آزمایش تعیین درصد KCl در گل:

1) مقدار 7 سی‌سی از عصاره گل را درون ظرف سانترفیوژ بریزید.

2) مقدار 3 سی‌سی پرکلراید سدیم به ظرف اضافه کنید تا حجم به 10 سی‌سی برسد (در صورت وجود پتاسیم فوراً رسوب تشکیل خواهد شد)

نکته مهم: هرگز رسوب تشکیل شده در اثر اضافه کردن پرکلراید سدیم را به هم نزنید.

3) با سرعت ثابت 1800 دور در دقیقه، به مدت 1 دقیقه سانترفیوژ را بچرخانید، سپس حجم رسوب را بخوانید.

بعد از آزمایش بلافاصله ظرف آزمایش را بشوئید.

4)   جهت اطمینان از اینکه تمام پتاسیم موجود در عصاره گل رسوب داده شده است 2 تا 3 قطره محلول پرکلراید را بعد از انجام آزمایش به ظرف سانترفیوژ اضافه نمائید اگر رسوبی تشکیل نشد آزمایش صحیح است ولی اگر باز هم رسوبی تشکیل شد نشانه آن است که پتاسیم موجود در عصاره گل کاملاً رسوب داده نشده و آزمایش، با خطا روبرو است.

 

5) با مقایسه حجم رسوب بدست آمده و منحنی استاندارد غلظت کلراید پتاسیم  را مشخص کنید.

 

6) غلظت پتاسیم را با واحد پوند بر شبکه یا کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کنید. غلظت پتاسیم می‌تواند به عنوان درصد KCl نیز گزارش شود.

 

 

 

محاسبات فوق با فرض بر اینکه S.G عصاره برابر 1 بوده انجام گرفته‌اند. در زمانی که KCl موجود در گل بیش از 21 پوند در بشکه باشد، می‌توان با رقیق‌سازی مناسب باعث بالا رفتن دقت نتیجه آزمایش شد. به عبارتی دیگر اگر مقدار KCl موجود در گل بیش از 21 پوند در بشکه باشد، مقدار 3 سی سی پرکلراید سدیم توانایی رسوب دادن تمام KCl  موجود در 7 سی سی عصاره را نخواهد داشت، لذا بجای 7 سی سی مقدار  3.5 سی‌سی از عصاره را درون لوله سانترفیوژ ریخته و بوسیله آب مقطر به 7 میرسانیم. سپس قبل از آنکه پرکلراید اضافه شود آن را خوب هم میزنیم.

بطور کلی اگر حجم عصاره برابر عددی غیر از 7 باشد، باید از فرمول زیر  پتاسیم کلراید را بدست آورد.

 

حجمی که از منحنی استاندارد قرائت می‌شود

 

این تست جهت نگه داشتن یون پتاسیم به میزان لازم درون گل حفاری در مناطق عملیاتی به ترتیبی که گفته شد بکار می‌رود و بهتر است زمانی مورد استفاده قرار گیرد که غلظت یون پتاسیم بالای 5000 میلی‌گرم بر لیتر باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : رضا سپهوند
چهارشنبه 23 مرداد 1398 12:59 ب.ظ
good
چهارشنبه 23 مرداد 1398 12:58 ب.ظ
nice article
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:19 ب.ظ

Amazing lots of excellent info!
Northwest Pharmacy canadian pharmacies that are legit online pharmacies tech school canadian pharmacy no prescription online pharmacies legitimate canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy canada reviews online pharmacies tech school trust pharmacy of canada canadian discount pharmacies in canada
دوشنبه 7 مرداد 1398 12:54 ق.ظ
mjnyheprewjw order viagra [url=http://soru.ogrenciyiz.net/index.php?qa=user&qa_1=conebeach6]cialis canadian price 5mg[/url] cialis lowest price <a href="http://urbookmark.online/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">prices of canadian cialis</a>
یکشنبه 9 تیر 1398 12:58 ب.ظ
ppdmqijwwohv viagra generic canada [url=http://northwestpharmacyph.com/]lowest price viagra[/url] viagra best price <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada cialis pharmacy</a>
cialis brand
یکشنبه 2 تیر 1398 02:05 ب.ظ

Whoa many of beneficial info!
low dose cialis blood pressure cialis generico lilly prix cialis once a da buy cialis tadalafil generic cialis pill online cialis daily dose generic venta de cialis canada we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil online
یکشنبه 2 تیر 1398 11:28 ق.ظ
ngmszrupdfhi online pharmacy viagra [url=http://viagracanadacialis.com/]generic viagra from canada[/url] cheap viagra <a href="http://canadaviagravccialis.com/">viagra canada pharmacy</a>
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:13 ب.ظ

Thanks! Useful information!
brand cialis generic buy original cialis tadalafil tablets cialis online holland tadalafilo cialis cuantos mg hay cialis et insomni cialis generika in deutschland kaufen cialis online holland cialis 5 mg para diabeticos
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:18 ق.ظ

Regards, I enjoy it.
safe site to buy cialis online comprar cialis navarr weblink price cialis order generic cialis online cialis mit grapefruitsaft non 5 mg cialis generici cialis super acti enter site natural cialis cialis coupons printable cialis usa cost
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:44 ب.ظ

Info very well applied..
walgreens price for cialis cilas can i take cialis and ecstasy cialis farmacias guadalajara cialis free trial cialis dose 30mg cialis efficacit price cialis best buy cialis online cialis for sale south africa
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:06 ق.ظ

You expressed this effectively!
cost of cialis per pill buying cialis overnight cialis side effects dangers if a woman takes a mans cialis cialis 200 dollar savings card we like it safe cheap cialis deutschland cialis online cialis kaufen wo low dose cialis blood pressure canadian discount cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:50 ب.ظ

Amazing quite a lot of good data!
buy generic cialis cialis 50 mg soft tab viagra or cialis cialis 20 mg compare prices cialis uk cialis e hiv comprar cialis 10 espa241a pastillas cialis y alcoho sublingual cialis online achat cialis en europe
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:15 ق.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
cialis y deporte weblink price cialis cialis 5 effetti collaterali cialis prices cialis tadalafil online the best site cialis tablets online cialis cialis for sale in europa cilas enter site natural cialis
شنبه 25 خرداد 1398 12:14 ب.ظ

Many thanks, I value it.
purchase once a day cialis cialis 20 mg cut in half cialis daily cialis preise schweiz cialis 5mg cialis therapie enter site very cheap cialis prix de cialis cialis canada prices for cialis 50mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:19 ب.ظ
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i
thought i could also make comment due to this good article.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:34 ب.ظ

Cheers. Loads of write ups!

cialis prezzo al pubblico buy cialis cheap 10 mg tadalafil 20 mg cialis 5mg prix cialis dosage amounts cialis 5 mg effetti collateral cialis super acti tadalafil 20mg low dose cialis blood pressure cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

It's very straightforward to find out any matter on net as compared to books, as I found this paragraph at this site.
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:59 ق.ظ

Regards. Good stuff!
buying brand cialis online generic cialis in vietnam we like it cialis soft gel cialis daily dose generic wow cialis 20 female cialis no prescription viagra vs cialis best generic drugs cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generico
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:22 ق.ظ
I pay a visit each day some websites and websites to read articles or reviews, except this blog provides feature based writing.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 12:32 ق.ظ
You've made some good points there. I looked on the net for more information about the issue and found most individuals will
go along with your views on this web site.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 09:48 ب.ظ
Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me mad so any support is very
much appreciated.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 04:46 ب.ظ
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could
i subscribe for a weblog web site? The account helped me a appropriate deal.
I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny transparent idea
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:57 ب.ظ
ブランドコピー専門店、激安、送料無料。日本最大のブランドスーパーコピー通販専門店 。偽物の バッグ、腕時計、財布など激安で買える!
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:57 ب.ظ
ブランドコピー通販!スーパーコピーブランド激安n級品専門店!
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:56 ب.ظ
ルイヴィトンコピー,ブランドコピー,スーパーコピーブランド,スーパーブランドコピー財布,ブランドコピーバッグ
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:24 ب.ظ

Thanks. Ample material!

canadian pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales best canadian pharmacies online pharmacy pharmacy canada best canadian medications drugstore online canadian pharmacy viagra brand canada medication canada online pharmacies medication
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:07 ق.ظ
毎日更新!ルイヴィトン財布コピー、ルブタン財布コピー、フェンディ財布コピーを低価でお客様に提供します。ブランド財布
یکشنبه 30 دی 1397 10:36 ب.ظ
I have read so many posts on the topic of the blogger lovers but this article is in fact a fastidious article, keep it up.
یکشنبه 30 دی 1397 03:15 ب.ظ
Hey! I realize this is kind of off-topic but
I had to ask. Does operating a well-established website such as yours
require a large amount of work? I'm brand new
to running a blog however I do write in my diary on a daily
basis. I'd like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.
Please let me know if you have any suggestions or tips for
new aspiring blog owners. Appreciate it!
شنبه 22 دی 1397 03:38 ب.ظ
кредит в интернете на карту
кредит онлайн на банковскую карту
кредиты онлайн
кредит без отказа срочно украина
интернет кредит на карту
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی