تبلیغات
DRILLING FLUID - بخش های مختلف در دکل حفاری
DRILLING FLUID
نویسنده : رضا سپهوند - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۳۱
 

 

اصولا" در حفار ی دورانی دو نوع دکل وجود دارد :

 1. دکل استاندارد که با چهار پایه (Leg)  که روی یک پی چهار گوش قرار دارد و هر دفعه قطعه قطعه می کنند.
 2. دکل خود فراز یکبار موقع  ساخت سر هم  بندی  می شود =  دکل چاقوئی = Jackknife Mast

 

هر دکل بر روی زیر سازه ای  (Substructure)   بنا میشود   که کار آن :

الف) نگهداری سکوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و کارگران
ب  ) تامین  فضا  برای  فورانگیر های  زیر سکوی  د ستگاه    حفاری

معمولا"  ظرفیت  بار  یک  د کل  استاندارد  از  ۲۵۰۰۰۰  تا ۱۵۰۰۰۰۰ پوند ( ۱۲۵ تن تا ۷۵۰ تن ) تغییر میکند و بادهائی با سرعت ۱۰۰ تا  ۱۳۰ مایل در ساعت ( ۲۰۸  -  ۱۶۰ کیلومتر در ساعت ) را می تواند تحمل نماید بدون اینکه احتیاج به مهار دکل با سیم باشد.

 

قسمت های مختلف یک دکل حفاری :

1.جعبه قرقره تاج و سکوی تاج (میزاب )              Crown Block & Water Table

2.دکل خود فراز                                                                    Mast

3.سکوی دکلبان                                                      Monkey Board

4.جعبه قرقره متحرک                                               Traveling Block

5.قلاب                                                                           Hook

6.هرز گرد                                                                      Swivel

7.گیره بالا بر                                                                 Elevator

8.کلی                                                                            Kelly

9.بوش رانش کلی                                                     Kelly Bushing

10. بوش اصلی                                                     Master Bushing

11. سوراخ اتصال                                                        Mouse Hole

12. گمانه (چاهک کلی  )                                                    Rat Hole

13. آچار چپ                                                       Back up Tongs

14. آچار راست                                                     Make up Tongs

15. گردونه حفاری                                                      Draw works

16. وزن نمای حفاری                                            Weight Indicator

17. تابلو حفار                                                    Driller’s Console

18. اتاق حفار                                                           Dog House

19. خرطومی کلی                                                     Rotary Hose

20. انباره روغن فورانگیر                                            Accumulator Unit

21. راهرو                                                                  Cat Walk

22. سرسره                                                             Pipe Ramp

23. خرک های  لوله                                                      Pipe rack

24. زیر سازه دکل                                                   Substructure

25. ناودان برگشت گل                                             Mud Return Line

26. الک لرزان                                                          Shale Shaker

27. چند راهه کاهنده  (فورانگیر)                                    Choke Manifold

28. جدا کننده گاز گل                                      Mud – Gas Seperator

29. گاز زدا                                                                  Degasser

30. حوضچه های گل                                                    Reserve Pits

31. مخازن گل                                                               Mud Pits

32. لای زدا                                                                   Desilter

33. ماسه زدا                                                               Desander

34. پمپ های  گل                                                      Mud Pumps

35. خروجی پمپها                                          Mud Discharge Lines

36. سیلوهای مواد فله گل و سیمان                Bulk Mud Components Storage

37. انبار مواد گل                                                          Mud Hose

38. مخازن آب                                                         Water Tanks

39. مخزن گازوئیل                                                     Fuel Storage

40. موتورها و ژنراتورها                                  .......Engines  &  Generators

41. مجموعه فورانگیر گل                          Blow – out  Preventor Stack

42. کابل حفاری                                                         Drilling Line

 توضیح بخش های مختلف دکل حفاری ( نمای کناری):

 

١- های دریل یا (Hi drill)  که محافظت کننده فضای حلقوی یا آنولوس است.

۵٫۴٫۳٫٢- Top Rams  و Shear Rams وBlind Rams  و  Rams Bottom  که اینها والوهائی هستند که برای جلوگیری از فوران در زیر سکو نصب میگردند     و در مواقع اضطراری Shear Rams را بکار برده  و کلا"ارتباط فضای بیرون و داخل چاه را قطع می کنند. به مجموعه اینRams ها BOP یا Blow-out Preventor گفته می شود و وظایف مهار کنندگی را دارند.

۶- Cellar = که در زیر دکل و روی زمین به توسط سیمان درست شده و حالت یک گودال مکعبی شکل را دارد و حفاری از انتهای آن شروع می شود.

۷- BOP که در بخشهای  ۵٫۴٫۳٫٢ توضیح داده شده است.

۸-  لوله حفاری که با Rotary  Table درگیر است.

٩- Kelly  Bushing = که شش گوش یا سه گوش یا مربعی است و درون  Rotary  Table قرار گرفته و هنگامی که روتاری تیبل می چرخد Kelly  Bushing   و لوله های متصل به آن نیز گردش میکند.

۱۰ –Kelly Cock  = لوله ها به آن متصل شده و هرز گرد بوده و لوله حاوی گل حفاری نیز به آن متصل می شود.

١١- Travelling  Block = سیم های بکسل حفاری روی آن قرار گرفته و توسط آنها رشته های حفاری بالا و پائین میشوند.

١۲ – Kelly = لوله ای است که شش گوش بوده و در بخش بالائی دریلینگ پایپز قرار می گیرد و Kelly Bushing آنرا می چرخاند.

١۳ – Crown Block = که در انتهائی ترین قسمت استرینگ قرار می گیرد و در انتهای دکل حفاری و وظیفه آن بالا و پائین بردن مجموعه حفاری است.

۱۴ – Monkey Board = که سکوئی است که دکلبان روی آن ایستاده و لوله ها را جابجا نموده و آنها را کم یا زیاد می کند.

۱۵ – Rat Hole = که مجموعه کلی را درون آن قرار می دهند برای لوله پائین یا لوله بالا.

۱۶ – Steal Line Measurment = SLM که لوله ها را متراژ کرده که چه میزان لوله درون چاه وجود دارد.

۱۷ – Mouse Hole  = که لوله ای را که قرار است به رشته حفاری اضافه نمایند درون آن قرار می دهند.

 

تشریح بخش های  مختلف سکوی حفاری در نمای پلان :

١- روتاری تیبل که چرخیده و مجموعه لوله ها و استرینگ و کلی بوشینگ و متعلقات آنرا درون و بیرون چاه بچرخش در می آورد.

۲ – Driller’s  Console که محل استقرار حفار بوده و حفاری از این محل کنترل می گردد. 

۳ – Blow-out Preventor = BOP  که در مواقع فوران از فوران چاه جلوگیری می کند و و یک دستگاه از آن هم در کنار کمپها قرار دارد.

۴ –  Dog House  که محل استقرار افراد حفاری بوده و دستگاه Geolograph درون آن قرار دارد که مسائل مربوط به چاه را ثبت می نماید(٩٫۷ ).

 ۵ – Drilling String یا رشته حفاری که هر استند شامل سه شاخه بوده و هر شاخه ۳۱  فوت میباشد برابر با ۹ متر و توسط  Tool Joint ها بیکدیگر اتصال می یابند که جمعا" هر استند برابر با 5/30 متر طول دارد و در کنار دکل بحالت آویزان قرار دارند و از قسمت زیر Monkey Board آویزان هستند. رشته حفاری شامل لوله های حفاری Drilling Pipes و لوله های دیواره ضخیم مخصوصی است که لوله های وزنه Dirilling  Collars نامیده میشوند.  طول هر کدام  از لوله های  حفاری ۳۰  فوت است  و شاخه (Joint of Pipes) لوله نامیده می شود و انتهای طرفین هر شاخه رزوه دارد. طرفی که رزوه های داخلی دارد مادگی (Pin) و انتهای دیگر آن با رزوه های خارجی نرینه (Box) نامیده میشود. دو انتهای رزوه  دار لوله پیوند (Tool Joint)  نام دارند و در واقع قسمتهای جداگانه ای هستند که بوسیله سازنده ایکه رزوه ها راطبق مشخصات کارخانه درست  میکند به قسمتهای خارجی لوله حفاری جوش می شوند. گاهی استند شامل ۳ لوله یا شاخه را سه تائی (Thribble) می نامند.  استندها را که طول آنها در حدود ۰ ۹ فوت میباشد می توان در دکلی که ارتفاع آن١۳۶ فوت است جا داد.

 ۶ – لوله های وزنه که قطر داخلی آنها از استندها کمتر بوده و در بیرون آن حالت مارپیچی دارند و برای اضافه شدن وزن استرینگ های حفاری بکار می روند و پیوند جوشی ندارند و نرینه و مادینه روی خودشان تراش شده است.

۷ – تانک نیتروژن که شلنگهائی از قسمت Rams ها به اینجا وارد شده و فشار برای پشت والوها را فراهم می کند چون والوهای Rams بصورت هیدرولیکی عمل می کنند.

۸ – جعبه ابزار که وسایلی از قبیل رابط های لوله های حفاری و غیره در آن نگهداری می شود.  در پشت آن کابل حفاری یدک قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

بخش های  مربوط به گل حفاری و پمپاژ آن :

٩ – Mud Shaker و تانک زیر آن = که گل حفاری روی توری شیکر آن ریخته و دو بخش دارد:

الف) Desilter (لای زدا) سیلت زدا

ب  ) Desander که اولی ذرات سیلت (در اندازه سیلت) را جدا می کند و دومی قطعات با اندازه ماسه را جدا سازی مینماید و مواد اضافی بعد از خروج از تانک زیرین آن به حوضچه ای رفته و ته نشین می کند.

۱۰ – Degasser یا تانک جدا کننده گاز = در این تانک گازهائی که بهمراه گل حفاری بالا آمده جدا می گردد.

١١ – Mud Tank = که در تانک گل وزن و ویسکوزیته و آلکالن و . . . . گل حفاری توسط گل شناس اندازه گیری میشود و در صورت کم بودن وزن یا هر مسئله دیگری ( در شماره ۱٢ توضیح داده شده است ).

١٢ – مخزن اضافه کننده مواد = در این مخزن موادی که مورد نیاز است تا ترکیب گل بحالت اولیه بازگردد به آن اضافه میشود.

١۳و١۴ – پمپهای گل یا Mud Pumps = که دو دستگاه بوده و گل را با فشار بدرون Stand Pipes و در نهایت Drilling Pipes فرستاده و از طریق Kelly Cock بدرون چاه پمپ می شود و در بالای آن یک وسیله قرار دارد بنام Damper که جلوی ضربات ناگهانی را که پمپ وارد میکند گرفته و کار آن بسیار با اهمیت است. هر کدام از Mud Pump ها سه پمپ دارد یعنی Triplex است.

١۵- Draw Box = که برق AC را به  DC تبدیل کرده و کابل آن روی Crown Block می رود.

١۶- Drum مربوط به کابلها = که به استرینگ ها متصل بوده و بالا و پائین بردن رشته های حفاری را انجام میدهد.

١۷- ژنراتورهای تولید برق است که با گازوئیل کار کرده و سه دستگاه می باشد و همیشه دو دستگاه از آنها مشغول بکار بوده و یکی در حالت Stand by قرار دارد.

١۸-  سکوی حفاری یا Platform = که کل تجهیزات حفاری درون آن و یا در زیر آن روی سطح زمین قرار دارد .

١٩- Choke Manifold = که افت فشار را باعث شده در هنگام خروج سیال از چاه و والوهائی دارد.

 

BHA) Bore Hole Assembly)  :

ابزار بکار رفته در زیر Drilling Pipes  را BHA  گویند  ، این ابزار عبارتند از:
 
الف) Drilling Collars = درحفاری معمولا"بین۲ تا۱۰ Collar بکارمی برند.

ب) Heavy Drilling Pipes  = لوله هائی که از نظر مقاومت و وزن بین Drilling Pipes و Drilling Collars هستند.

پ) Subها = لوله هائی که کوچکتر از لوله های حفاری هستند که بین کالرها قرار میگیرند.

Sub های مهم عبارتند از :

 ُStabilizer : لوله ای استوانه ای با چند تیغه (زائده) بر روی خود که به دیواره  چاه  چسبیده  و باعث قرار گرفتن  رشته های حفاری در وسط چاه می شود  بعبارت دیگر از برخورد رشته حفاری بدیواره چاه جلوگیری می نماید.

Bit Sub : ایجاد اتصال بین مته و Collar یا Sub  های بالائی می کند.

Cross Over Sub : اتصال بین دو لوله با اندازه های متفاوت را ممکن می سازد.

Rimmer : وسیله ای است دارای سه یا شش تیغه از جنس فولاد تنگستن که بالای مته بسته شده و باعث یکنواخت کردن قطر چاه می گردد. این وسیله عموما" بعد از راندن لوله های جداری یا آستری رانده می شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : رضا سپهوند
شنبه 1 تیر 1398 03:01 ق.ظ

You actually said it perfectly!
cialis preise schweiz price cialis per pill look here cialis order on line canada discount drugs cialis the best choice cialis woman viagra cialis levitra bulk cialis buy online cialis 5mg cialis daily female cialis no prescription
جمعه 31 خرداد 1398 10:48 ق.ظ

Wow plenty of beneficial advice!
il cialis quanto costa acquisto online cialis cialis generic availability prescription doctor cialis cialis dosage recommendations cialis 20 mg cut in half we like it safe cheap cialis cialis tadalafil online tadalafilo pastillas cialis y alcoho
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:01 ق.ظ

Reliable info. Kudos.
generic cialis at the pharmacy cialis 5mg prix online cialis cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg best price cialis generico online cialis daily dose generic cialis online nederland miglior cialis generico non 5 mg cialis generici
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:47 ب.ظ

Cheers. I appreciate it!
acquistare cialis internet cialis generico postepay look here cialis order on line generic cialis 20mg tablets cialis sans ordonnance ou acheter du cialis pas cher prices for cialis 50mg online cialis enter site natural cialis cialis generisches kanada
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:11 ب.ظ

Kudos, Ample posts!

safe site to buy cialis online click here to buy cialis click here to buy cialis cialis lowest price ou acheter du cialis pas cher cialis 50 mg soft tab cialis tablets cialis generico online cialis 5 mg buy callus
شنبه 25 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Lovely forum posts. Kudos.
only here cialis pills cialis pas cher paris cialis wir preise prescription doctor cialis buy cialis online cheapest generic cialis soft gels cialis ahumada cialis sale online generic cialis levitra cialis super kamagra
جمعه 24 خرداد 1398 07:11 ب.ظ

Incredible plenty of wonderful information!
cialis professional yohimbe viagra vs cialis vs levitra cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis 5mg billiger cialis tablets australia cialis pills boards link for you cialis price cialis with 2 days delivery order a sample of cialis
جمعه 24 خرداد 1398 04:32 ق.ظ

You actually said it adequately!
generic cialis with dapoxetine cialis pills cialis ahumada comprar cialis 10 espa241a cialis canada on line cialis side effects dangers how do cialis pills work cialis generic tadalafil buy cialis en mexico precio bulk cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:28 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of material.

cialis pills boards cialis alternative free cialis cipla cialis online prices on cialis 10 mg generic cialis with dapoxetine we recommend cialis best buy cialis mit grapefruitsaft low dose cialis blood pressure miglior cialis generico
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:52 ق.ظ

Wow plenty of terrific advice.
cialis sale online cialis kaufen wo price cialis per pill buy cialis cheap 10 mg achat cialis en itali effetti del cialis cialis 05 generic cialis levitra venta de cialis canada cialis rckenschmerzen
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Good web site you have got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!
شنبه 18 خرداد 1398 05:14 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis 20 mg cost generic cialis at the pharmacy cialis cuantos mg hay cialis dosage cialis en mexico precio cialis et insomni generic cialis cialis soft tabs for sale cialis 20 mg india cialis 100mg cost
یکشنبه 18 فروردین 1398 05:47 ق.ظ
ルイヴィトン 財布コピー専門店ルイヴィトン 財布スーパーコピー,ブランド激安市場
دوشنبه 13 اسفند 1397 12:32 ب.ظ
The Swiss Army Knife macһine continues to crank
on.
یکشنبه 25 آذر 1397 05:55 ب.ظ
Very ԛuickly this web site wіll be famous amid all blogging users, due to it's pleassant articles or reviews
سه شنبه 13 آذر 1397 08:47 ب.ظ

Really plenty of superb information.
estudios de cialis genricos cialis professional from usa the best site cialis tablets only now cialis 20 mg tadalafil 20mg cialis kamagra levitra cialis generico postepay cialis daily dose generic cialis cuantos mg hay generic for cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Kudos, I enjoy it!
cialis tablets cialis with 2 days delivery cialis daily dose generic buy cialis online nz prix cialis once a da dosagem ideal cialis tadalafil tablets we recommend cheapest cialis cialis italia gratis buy cialis uk no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:35 ب.ظ

Regards! An abundance of data.

click here take cialis female cialis no prescription free generic cialis look here cialis order on line cialis en 24 hora cialis soft tabs for sale no prescription cialis cheap look here cialis order on line tadalafil 20mg 200 cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 08:34 ق.ظ

You actually mentioned this exceptionally well!
buy cialis online nz cialis 20 mg cut in half 200 cialis coupon cialis tablets for sale brand cialis generic cialis dosage amounts cialis 10 doctissimo cialis cipla best buy cialis canada on line cialis arginine interactio
جمعه 9 آذر 1397 09:20 ق.ظ

Appreciate it, A lot of facts.

ou acheter du cialis pas cher cialis per paypa generic cialis tadalafil cialis generico milano try it no rx cialis we choice cialis uk get cheap cialis cialis for bph only here cialis pills look here cialis order on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:19 ب.ظ

Fantastic data. Kudos.
cialis for bph canada discount drugs cialis buy brand cialis cheap cialis 5 mg schweiz are there generic cialis viagra vs cialis vs levitra cialis 5 effetti collaterali cialis canada on line prix cialis once a da viagra cialis levitra
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Cheers. Numerous material!

brand cialis nl cialis sale online cialis therapie cialis canada on line cialis patentablauf in deutschland 5 mg cialis coupon printable cilas we use it cialis online store link for you cialis price buy original cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:12 ق.ظ

Many thanks, Lots of content!

recommended site cialis kanada cialis generico online cialis side effects dangers only best offers cialis use cialis for sale in europa cialis price thailand cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg funziona cialis pills boards
دوشنبه 9 مهر 1397 02:48 ب.ظ

Excellent write ups. With thanks!
cialis pills cialis baratos compran uk buy cialis online cheapest are there generic cialis cialis canada wow look it cialis mexico safe dosage for cialis enter site very cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis dose 30mg
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:10 ق.ظ

You explained it adequately!
try it no rx cialis cialis generic availability cialis price in bangalore precios cialis peru cialis 200 dollar savings card cialis for bph cialis ahumada cialis pills in singapore generic low dose cialis click now buy cialis brand
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:44 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis 50 mg soft tab side effects for cialis cialis prices in england cialis diario compra cialis rezeptfrei sterreich low cost cialis 20mg only best offers cialis use cialis 200 dollar savings card cialis generico how to buy cialis online usa
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:58 ب.ظ

Truly tons of useful facts!
cialis 05 cialis for sale in europa generic low dose cialis cialis soft tabs for sale cialis cipla best buy cipla cialis online only now cialis 20 mg can i take cialis and ecstasy cialis canada cost of cialis per pill
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:18 ق.ظ

This is nicely expressed. !
viagra online buy viagra online discount buy viagra online discount sildenafil online viagra uk buy generic viagra how to buy viagra uk buy a viagra online buy viagra online next day delivery uk buy viagra next day delivery uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:53 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
pastillas cialis y alcoho canadian cialis cialis rezeptfrei opinioni cialis generico cialis rezeptfrei sterreich acheter cialis kamagra cialis kaufen bankberweisung cialis generico online cialis sale online cialis italia gratis
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:08 ق.ظ

You actually said it very well.
buy brand viagra online cheap generic sildenafil viagra online no prescriptions online pharmacy online viagra generic levitra online pharmacy viagra viagra in pharmacy how can i buy viagra without seeing a doctor where to get viagra prescription order viagra online usa viagra nz buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی